Snorre Ytterstad: Hvis alt du har er en hammer 

Det har slått meg gjennom lengre tid at kunstnerstyrte gallerier i stigende grad viser uselgelig og uinteressant kunst. Grunnen er selvsagt den at de i stor utstrekning blir finansiert med offentlige midler. Følgelig trenger de heller ikke å selge noe som helst, for driftsutgiftene blir dekket uansett. Helt annerledes er det med private gallerier, der er salget helt avgjørende. Derfor satses det også på kunstutstillinger som vekker publikums interesse og kjøpelyst.

Kunstnerforbundet er et av de fineste galleriene i hovedstaden og viste tidligere mange interessante og dyktige kunstnere. Slik er det ikke lenger. Nå invaderes de flotte lokalene stadig oftere av visuelle påfunn og fantasiløse objekter som ikke har noe i et kunstgalleri å gjøre. Estetikken og det kunstneriske er ikke lenger noe mål for det å skape, skjønt utøverne synes ikke engang å ha evnen til å skape noe som helst. De gnager bare på det andre har gjort uten å tilføre produktene en kunstnerisk profesjonell dimensjon.

De 3 + 2 kunstnerne som nå har fått visningsplass hører hjemme i nevnte kategori. De er så kunstnerisk ubegavet at man gremmes. Det er da heller ingen grunn til å omtale dem, bortsett fra kunstneren i overlyssalen. Snorre Ytterstad som kunstneren heter, blir i informasjonsteksten beskrevet på følgende måte: Hans «lekne, formale og grunnleggende inngrep springer ut fra en generell interesse av å problematisere skulptur og objekt som persepsjon og språk».

Hva denne problematiseringen går ut på bør sees i lys av utstillingens tittel «The Gaslightning», som indikerer en form for psykisk mishandling eller det å formidle falsk informasjon. Ja, det ble vi nok klokere av, la oss derfor persipere kunstnerens utstilte materiale. Med tanke på at arbeidene befinner seg i et galleri kan jeg jo se at de formidler falsk informasjon, for dette er jo ikke kunst på noe som helst nivå. At kunstneren har laser- skåret gamle LP-plater i biter og limt dem sammen igjen på en helt ny måte, har ikke gitt noen kunstnerisk uttelling, snarere tvert imot. Dette er en banal og estetisk pueril problematisering, enten man sanser eller persiperer.

Heller ikke de 7 objektene på gulvet er av perseptiv interesse. Her finner vi 7 røde mursteiner med hver sin snekkerhammer stående i været mens den vugger frem og tilbake. Artig kanskje for en snekker og en murer, men for et kunstinteressert publikum er det et syltynt påfunn. Det finnes jo ingen estetisk vinkling i objekt-koblingen, men det dreier seg kanskje bare om falsk informasjon, i den forstand at kunstneren ikke er noen kunstner. I så fall har han lurt galleriet trill rundt, og utsatt de ansatte for psykisk mishandling.

 

Kunstnerforbundet:
Snorre Ytterstad, objekter
Varer fra 11/1 til 18/2, 2018