Irlands president Michael Higgins på besøk i Australia den 18. oktober 2017. Foto: Jason Reed / Reuters / Scanpix (utsnitt).

 

Italias president Sergio Mattarella er i disse dager på offisielt besøk i Irland, hvor han er blitt tatt hjertelig imot av sin irske kollega Michael Higgins.

Under en felles opptreden med de to presidentene roste Higgins italienerne for å ha reddet mange liv i Middelhavet, og strakte i den forbindelse ut en hånd til Italia, som har møtt begrenset vilje hos de andre EU-statene til å akseptere påtvungne kvoter av omfordelte asylsøkere.

Irland kan ifølge Higgins ta imot flere «flyktninger» fra Italia, skriver La Repubblica.

Og som et konkret signal sier Irland, som allerede har bosatt sin tildelte kvote av flyktninger i henhold til EUs omfordelingsplan, seg rede til «å bosette en ekstra kvote med flyktninger som viderefordeles fra Italia».

Den irske presidenten ser altså gjerne at hans hjemland er flinkest i EU-klassen på dette punktet, noe han kanskje gjør med forholdsvis lett hjerte, gitt at den grønne øya enn så lenge er forholdsvis lite berørt av migrasjonsfenomenet.

Men om den italienske presidenten får rett i sine spådommer, kan Irland snart få enda noen flere å hanskes med. Ifølge RAI News sa Mattarella:

Afrika vil snart ha en befolkning som er tre ganger så stor som Europas, derfor behøves legale veier for migrasjon.

Med mindre man bærer på et dødsønske på Europas vegne, er denne logikken vanskelig å forstå: Migrasjonstrykket øker, så la oss opprette legale migrasjonsveier. I den italienske debatten synes forutsetningen bestandig å være at migrasjonsfenomenet ikke er noe man kan styre, en tanke som ustanselig gjentas i aviser, bøker og offisielle utredninger.

Ikke noe land kan hanskes med dette alene, tilføyde den italienske presidenten, som gjør hva han kan for at profetien om maktesløshet skal bli selvoppfyllende også for Storbritannias vedkommende. EU insisterer på at grensen mot Nord-Irland må forbli åpen etter Brexit, sa Mattarella.

Og Higgins er enig. Irish Times skriver:

Speaking at the State dinner President Michael D Higgins said: “We greatly appreciate the solidarity Italy has shown for our concerns, including our determination that there can be no return to a hard border in Ireland.”

Ekstra migrasjon til Irland og en porøs fremtidig grense mellom Irland og Nord-Irland er åpenbart en oppskrift på fortsatt masseinnvandring til Storbritannia gjennom en bakdør – nettopp noe av det man ville bringe til opphør med Brexit. England er naturlig nok en mye større migrantmagnet enn Irland.

Resten av EU-landene synes ikke å ønske Storbritannia en stort bedre fremtid utenfor unionen enn araberstatene tradisjonelt har ønsket Israel, og ser ut til å ville gjøre alt som står i deres makt for å sabotere gjenopprettelsen av britisk selvstendighet og kontroll med egne grenser.

Med et Irland som er mer opptatt av å hjelpe EU med å stikke kjepper i hjulene for Brexit enn av å få et ryddig fremtidig forhold til Storbritannia, finnes åpenbart et potensiale for gjenoppvekking av en gammel konflikt som i de senere årene har roet seg.

EU ønsker ingen nordirsk yttergrense verdt betegnelsen, men Storbritannia kommer kanskje ikke utenom et nokså massivt nærvær av grensepoliti, selv om det vil provosere folk i Nord-Irland som ikke føler lojalitet til London.

 
 

Bestill Douglas Murrays bok fra Document Forlag her!