Bilde: Hvis mediene hadde fungert som medier, ville de speilet utviklingen i samfunnet, men det gjør de ikke. Det finnes eksempelvis nesten ikke bilder fra parallellsamfunnene. Man finner uhyre få bilder av gatelivet i europeiske byer. Fra et område som Molenbeek i Brussel finnes det bare noen få, men bilder i forbindelse med politiets aksjoner finnes det mange av. Dette gir inntrykk av en militarisering, men ikke hva sikkerhetsoppbudet er en reaksjon på. Her er Ann Vercammen og Tarek Chatt på patrulje i Molenbeek. Blikket den ene av dem sender, er megetsigende. Bildet er tatt 18. august 2016. Foto: Francois Lenoir/Reuters/Scanpix

 

En undersøkelse utført av professor Ednan Aslan ved universitetet i Wien viser at islamiseringen av Europa pågår nesten uhindret: I Tyskland mener nå 47 % av alle muslimer at sharialover er viktigere enn tysk lov. I Sverige er tilsvarende tall 52 %. I England har man snikinnført ca. 85 shariadomstoler, noe som skaper et system med forskjellige regler for forskjellige etnisiteter. Jo flere muslimer europeiske land får, desto sterkere står islam, sharialovgivning, parallellsamfunn og den islamske kolonimakten, og desto svakere står frihet, likhet, demokrati og det europeiske. Det er ikke mer å diskutere: Enten forbyr man sharialover, eller så får man sharialover. Hva vil du? Hva vil det «nye» FrP-vridde Arbeiderparitet?

De venstreorienterte flerkultur-gobalistene ville skape en ny samfunnsform, for de var ikke fornøyd med egne land og eget folk. De syntes at deres egne trygge, veldrevne og stabile land var for monokulturelle, rasistiske og etnisk konforme, fylt opp av hvite mennesker som har skylden for alle den tredje verdens problemer. Derfor invitere de den tredje verden til et nytt fellesskap. Sammen skulle vi meisle ut et nytt, rettferdig samfunn basert på «flerkultur», og alle som kom hit, skulle få velferd og frihet, samtidig som de skulle få dyrke sin egen kultur og ukultur, slik at vi europeere skulle lære å bli rause, inkluderende og mindre rasistiske. Det lå tre enorme feil innbakt i dette stupide prosjektet fra sent på 1970-tallet:

For det første har vi ikke skylden for den tredje verdens kriger, fattigdom og problemer. Tvert om: 60 år og tre generasjoner etter at koloniveldet ble avviklet har landene i den tredje verden hatt mer enn nok tid til å ordne opp selv. Derfor har de selv skylden for sin situasjon. For det andre var europeerne allerede rause, inkluderende og vaksinert mot rasisme etter 2. verdenskrig.

De enfoldige flerkultur-globalistene forsto ikke sine egne samfunn, og konstruerte problemer som knapt fantes i Europa. For det tredje var en av religionene de inviterte, slett ikke raus, inkluderende og flerkulturell. Den er tvert imot grådig, aggressiv og monokulturell, og har ingen som helst interesse av å bli en del av et nytt fellesskap eller la sine troende adoptere «flerkultur» eller «mangfold» gjennom den magiske trylleprosessen «integrering», som ingen kan forklare, men som alle har klamret seg til som en løsning i førti år. Absurd nok.

Islam er ingen religion. Det er en politisk ideologi, forkledd som en religion.

Islam er en kulturkannibal som har spist land og folk i 1400 år, og forandret Midtøstens mangfold til noe ensrettet mot Mekka. Islam har nemlig verdensherredømme som uttalt, hellig mål, og dette imperiet skal styres gjennom et politisert lovverk fra Allah, som ingen har rett til å kritisere eller sette seg opp mot. Og har man først blitt svelget av islam, er det dødsstraff for å forlate troen. Dét alene burde fått globalistene til å si: «Nei, vent nå litt …». Men
nei da.

Ved å behandle det politiske monsteret islam som enhver annen religion, klarte de å ødelegge sine egne velfungerende europeiske land. For med på Koran-lasset fulgte naturligvis sharialover, som er helt unikt for islam: Dette er det 1400 år gamle regelverket fra Allah som muslimske land styres etter, og vær du sikker: Presteskapet i Iran og Saudi-Arabia «mistolker» ikke islam. De kan islam mye bedre enn vantro vestlige politikere som Børge Brende. Sharialover fungerer sammen med hadith-ene, og til sammen detaljstyrer de hvordan muslimer skal leve, tenke og te seg, etter modell fra «det perfekte mennesket» Muhammed – som kanskje er det minst perfekte mennesket jeg kan komme på i farten.

Islam er altså ingen religion. Koranen, sharialover og hadith-er gjør islam til en totalitær politisk ideologi på lik linje med kommunisme og nazisme, bortsett fra at denne ideologien angivelig kom fra gud selv. Hvem kan argumentere eller sette seg opp mot noe sånt? Det blir uangripelig, og islam tolererer ingen angrep. Resultatet er minst like dødelig og forferdelig som alle andre totalitære ideologier Europa har slitt med de siste hundre årene.

Disse linjene ville fått meg arrestert i Iran, for fakta blir ikke tolerert. Men noe enda farligere har skjedd: Plutselig er det ikke lov til å si sannheten om islam eller Muhammed her i Europa heller. Det er «hatkriminalitet mot en folkegruppe», som om tro var en etnisitet. Du risikerer tiltale, og hvem gavner dét? Siden når ble religionskritikere, ateister og politiske dissidenter fiender av Europas demokratier? Dette viser hvilken makt islam har trollbundet europeiske politikere og media med. Og det viser hvor langt islamiseringen har kommet – en politisk erobring som slett ikke har tenkt å bremse eller stoppe: Ideologien fra 600-tallet har sitt eget momentum, og ingen kan egentlig kontrollere eller styre den. Men den stoppes, ellers sluker den hele samfunnet – som vi ser i Iran, Europa og Tyrkia.

Europeiske ekstremister forsvarer islamiseringen.

Det er ikke islam som tilpasser seg Europa, slik flerkulturens fjols håpet og lovet. Det er Europa som langsomt faller på kne og tilpasser seg islam, og globalistene beskytter islam like energisk og intenst som brorskapets medlemmer. De kan ikke få nok. De vil fortsette på samme kurs, nøyaktig som før, og alle problemer skal løses med de samme ikke-løsningene som ikke har løst noe som helst i løpet av førti år. De undergraver deres egne samfunn, deres egne folk, deres egne lovverk, deres egen frihet og fremtid, på vegne av fremmed gudetro, ideologi og våpenmakt, og de er stolte av det. Disse vestlige ekstremistene (eller forræderne, som de nå kalles stadig oftere og mer høylytt i Europa) viker ikke en tomme i forsvaret av islam, selv om de ikke er muslimer, og selv om islam er like farlig for dem som for alle andre. Ingen bremser, betenkeligheter eller tiltak aksepteres. Flerkultur skal lykkes, uansett hvor mislykket det er.

EU-ministeren Dimitris Avramopoulos er en av dem, og han sa nylig: «Vi kan ikke, og vil aldri være i stand til, å stoppe migrasjon.» Jaså gitt? Hvorfor kan vi ikke dét, og hvem har bestemt det? Han fortsetter: «Når alt kommer til alt, må vi være klare for å akseptere migrasjon, mobilitet og mangfold som den nye normen, og sy sammen vår politikk deretter». Hvorfor vi dét? Hvorfor  vi akseptere at Europa koloniseres av politisk islam? Hvorfor vi akseptere at en 1400 år gammel krigersk ideologi sprer seg fritt og beskyttes mot kritikk gjennom vestlig lov? vi virkelig akseptere dét? Sier hvem? På vegne av hvem eller hva? Det får du aldri noe svar på, for påstandene er løgnaktige.

En undersøkelse i 2016 fra England viser at 43 % av britiske muslimer «mener at deler av det muslimske lovverket bør erstatte britisk lov», mens bare 22 % var imot. (Og de 22 prosentene kan sikkert leve med sharia hvis det kommer.) En annen undersøke viser at nesten en fjerdedel av muslimene i England støttet innføringen av sharialov i noen områder av England, hvilket burde skape panikk i et fungerende demokrati. En stat som styres med to forskjellige lovverk avhengig av område, etnisitet og gruppetilhørighet, har nemlig bare ett navn: apartheid.

Enhver som forsvarer islams spredning av sharialov i Europa, jobber altså for innføringen av europeisk apartheid. En studie fra 2014 blant marokkanske og tyrkiske muslimer i Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Østerrike og Sverige viser at opptil 75 % mener det bare finnes én tolkning av Koranen, og 65 % sa at sharialover er viktigere for dem enn tyske lover. Dette har ingenting med «mangfold» å gjøre. Men dét er ikke det verste.

Det verste er at tallene forverrer seg. Hele tiden. For muslimer vil ha mer islam. Alltid litt mer islam. Det blir aldri for mye islam. Ingen fra ummaen sier «nei, nå er det jaggumeg nok islam her». Eller hva, Hadia Tajik? Hva sier du, som er Norges mest moderate muslim? Er det nok islam i Norge nå? Skal vi si stopp før det blir enda mer? Bør vi forby sharialover før de sniker seg inn hos oss? Det blir spennende å se hva nestlederen av det nye Arbeider-høyrepartiet sier til dét. Hvis hun sier noe, da …

Ingen tegn til samhold eller «det nye vi». 

Muslimske holdninger til Europa rikker seg ikke en millimeter i vestlig retning. Tvert om beveger de seg klart og tydelig i islamsk retning, og de drar Europa med seg. Det finnes ikke noe «euroislam», og det er ikke i ferd med å utvikle seg noe sånt, slik flerkultur-globalistene og deres smilende brorskap-medlemmer hevder for å dempe angsten som bygger seg opp blant europeere. Tvert om beviser tallene at hele det gigantiske samfunnseksperimentet «flerkultur» har feilet totalt og katastrofalt, og enda verre: Det har ikke lenger noen mulighet for å lykkes, for situasjonen har blitt altfor betent og splittet. Ingenting kan lappe den flerkulturelle drømmen sammen, for innvandrerne vil ikke ha det, og europeerne har fått nok. Der har du støpeskjeen for Aps nye høyrevridde innvandringspolitikk. Der har du forklaringen.

Rikdommen vår vil alltid lokke horder av fattigfolk. Makt og territorium lokker alltid islam. Derfor står det om livet for Europa. Og Norge. Opp til 2018 ville en innrømmelse av så enkle fakta avsløre elitens katastrofale naivitet, derfor har selvbedraget fått pågå så lenge det kan, på bekostning av Europas kvinner, ytringsfrihet, trygghet og velferd. Litt må man jo ofre for å slippe å innrømme at man tabbet seg ut. Men nå går det ikke så mye lenger.

Det forstår Arbeiderpartiet og deres kyniske liksomleder. (Jeg har kalt ham «Bruktbilselgeren på Youngstorget», og jammen lever han opp til imaget.) Det er derfor Ap over natten gravde frem en innvandrer og adopterte hele innvandringspolitikken til FrP. Poff! Det samme gjør de danske sosialdemokratene. Også de ser hvor vinden blåser, så nå skal skandinaviske sosialdemokrater bygge en ny myte de skal fiske glemsomme velgere med: «Vi er strenge på innvandring, og vil ta vare på våre egne land». Yeah, right. Blind høne søker kornlageret.

Denne historiske kuvendingen er høyst sannsynlig et avtalt nordisk spill. Det er bare litt under tre år siden Ap ydmyket regjeringen ved å gni nesa deres i 10.000 «flyktninger», bare for å bevise hvem som er «rausest» i landet her. Nå er hele flerkultur-politikken blitt pinlig, asylsøkere har blitt en belastning, islam har blitt et åpenbart problem. Derfor har bruktbilen Jonas selger, fått et nytt lag med lakk. «Kjøp nå! Cheese!» Din frekke, lille røver …

Flerkultur er og forblir en drøm fra Disneyland.

Lederen for PST, Benedicte Bjørland, sa i januar 2016 at «man kan ikke gå ut ifra at de som ankommer automatisk vil adoptere normer og regler for det norske samfunnet». Men det er nettopp dét som er fundamentet for den flerkulturelle galskapen. «Det Nye Norge» som Arbeiderpartiet og vår egen konge har omfavnet og solgt inn så varmt, er i beste fall en drøm fra Disneyland og i verste fall en livsfarlig løgn. PST-sjefen peker på problemet som flere og flere europeere ser så krystallklart: Alt som var godt med Europa, holder på å byttes ut med alt som er dritt med Midtøsten. Man kan nemlig ikke importere hele verden og samtidig tro man kan bevare det samfunnet man hadde. Det er rablende galskap. Hva tenkte de på?

Muslimer er ikke onde i seg selv. Skremmende mange er like uvitende og ignorante som venstresiden om hva islam egentlig er og hva islam er i ferd med å gjøre med Europa. De er også helt uvitende om hva denne ignoransen kan koste dem: Hjemlandene deres er ikke i kaos og krig på grunn av Vesten, kolonialisme, USA eller Israel. De er i kaos på grunn av islam. Ingenting annet. Islam er ikke i stand til å skape gode, velfungerende, trygge og fredelige land – for da ville det skjedd for lengst. Islam ødelegger land, folk, kulturer og mangfold, og skaper en monokultur preget av hat, sinne, frustrasjon, hykleri, korrupsjon, undertrykkelse, dumskap, uvitenhet, kvinnehat, jødehat, overflatisk konformitet og dyptliggende klanproblematikk – med kvinner kledd som menn forlanger, og menn kledd i en aura av macho-overlegenhet og tom religiøs gruppetenkning. Vinner islam i Europa, så blir Europa den samme katastrofen som islamske land. Punktum.

Eneste umiddelbare forsvar er å totalforby sharialover. 

Å forby Koranen kan virke fristende, men vi gjenoppbygger ikke Europa ved å forby bøker og kneble ytringer vi ikke liker. Slike totalitære løsninger er noe «hatespeech»-ekstremistene går i bresjen for, for å avlede oppmerksomheten fra sitt eget havari. Vi burde heller filleriste tøvet Koranen inneholder, og le av Muhammeds skrøner fra oldtiden, slik de fleste nordmenn gjør når ingen lytter. Å forby islam er også umulig, for man kan simpelthen ikke bestemme hva folk har i hodet. Vi kan ikke innføre Sovjetunionens metoder for å hindre kalifatets metoder i å spre seg, det blir å hive babyen ut med badevannet.

Men å forby et fremmed lovverk/regelverk som skaper apartheid og underminerer våre egne lover? Se, dét kan gjennomføres i et demokrati. Det vil skape endring, skape hindringer for fundamentalismen og gjøre det mye vanskeligere for politisk islam å spre seg. Og et slikt forbud kan strengt tatt ingen motarbeide med et snev av logikk, for hvem vil vel ha apartheid i Europa? Ett sted må vi sette ned foten, og sharialover har ingenting i et demokrati å gjøre. Få uvesenet vekk! Eller få mer av det. Velg nå!

Linker: gatestoneinstitute.org  israelnationalnews.com

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!