Innenriks

Arbeiderpartiet vil neste uke legge frem et forslag som forbyr ikke bare tvangsekteskap, men også arrangerte ekteskap. Det er Jan Bøhler som har formulert forslaget som hele Stortingsgruppen er med på.

En lov som forbyr arrangerte ekteskap er nytt. Det er lett å være mot tvang, men arrangerte ekteskap er et større problem. Det er modig av Ap å ta tak i problemet. Det vil koste dem stemmer i visse miljøer.

Tvang kan man være mot. Men å gå mot arrangerte ekteskap er å utfordre familiens og gruppens bestemmelsesrett over individet.

«Den bakenforliggende årsaken til sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold i ulike innvandrermiljøer er at de har tatt med seg gamle tradisjoner og regler fra kaste- og klansamfunnet inn i vårt moderne demokrati, hvor individets frihet, likestilling og retten til å gjøre egne frie valg er grunnleggende».

Ap hadde en representant i Politisk kvarter som forklarte forslaget:

– Politiet trenger et verktøy for å kunne gripe inn.

Men det var Høyres Kristin Ørmen Johnsen ikke enig i. Hun kalte Aps forslag ullent. Det var allerede en lov mot tvang, så hvorfor skulle man lage en ny?

Det lød som om Johnsen ville slippe å forholde seg til et problem som er vanskelig og gjør at man tråkker på ømme tær. At man legger seg ut med potensielle velgere.

Ap vet også det, men velger å legge frem loven. Høyre skygger banen.

 

Ap vil forby arrangerte ekteskap inngått under psykisk press