Sosialister som står fremst i rekken av arvinger etter de revolusjonære fra slutten av 1700-tallet, er de som fører an i kampen for å redusere det kulturelle og biologiske brorskapet samtidig som de sier seg å ville fremme likhet og frihet.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.