Amerikansk anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad bør føre til at Norge gjør en ny vurdering av spørsmålet, mener KrFs Hans Fredrik Grøvan.

– I utgangspunktet er det naturlig at man anerkjenner et lands beslutning når det gjelder hvor hovedstaden skal ligge. Men spørsmålet er omstridt, og saken er brennbar. Det er problematisk hvis dette nå blir et hinder for den videre fredsprosessen, sier Grøvan til NTB.

KrF-representanten, som leder foreningen Israels Venner på Stortinget, erkjenner at beslutningen som USAs president Donald Trump ventes å kunngjøre onsdag kveld, kan få sikkerhetspolitiske følger for hele regionen.

– Men hvis USA nå gjør dette, og andre land eventuelt henger seg på, så bør dette også få konsekvenser for Norges vurdering av spørsmålet, sier Grøvan.

Han framholder at KrF i utgangspunktet ønsker at den norske ambassaden skal flyttes til Jerusalem, men at tidspunktet vil være avgjørende.

– Vi er opptatt av å holde fredsprosessen på sporet, sier han.