Mannen som hadde ansvar for å granske Hillarys private server, Charles McCullough, sier han og familien ble personlig truet av Clinton-systemet.

“There was personal blowback. Personal blowback to me, to my family, to my office,” former Intelligence Community Inspector General Charles McCullough III told Fox News’ Catherine Herridge on Monday.

McCullough sier at demokratene i Kongressen rottet seg sammen mot ham. Han fikk høre at når de vant valget kom han til å miste jobben.

McCullough hadde tyve år bak seg i FBI og etterretningen før han fikk rollen som kontrollør. Han var utnevnt under Obama. Han erfarte at ppgaven med å kontrollere Clinton raskt ble politisert og hans stilling forsøkt marginalisert.

McCullough, an Obama appointee, became inspector general after «more than two decades at the FBI, Treasury and intelligence community,» Fox News reported. He explained how the probe was quickly politicized and his office marginalized by Democrats in Congress.

Da McCullough i januar 2016 oppdaget at mange av epostene hadde de høyeste hemmelighetsstemplingene, økte presset:

The intimidation campaign intensified in January 2016, after McCullough notified senior intelligence and foreign relations committee leaders that «several dozen emails containing classified information” were determined to be “at the CONFIDENTIAL, SECRET, AND TOP SECRET/SAP levels.»

En etterretningskilde fortalte den gangen Fox News at syv av dokumentene var så hemmelige at de ikke under noen omstendighet kunne offentliggjøres.

A government source involved with the review told Fox News at the time that seven of those emails had been deemed by the intelligence community to be so sensitive and so potentially damaging to national security that they could never be released under any circumstances. (…)

As one of the few people who viewed the 22 Top Secret Clinton emails deemed too classified to release under any circumstances, the former IG said, “There was a very good reason to withhold those emails … there would have been harm to national security.” McCullough went further, telling Fox News that “sources and methods, lives and operations” could be put at risk.

Some of those email exchanges contained Special Access Privilege (SAP) information characterized by intel experts as “above top secret.”

 

McCullough opplevde at han ble plassert på høyre fløy og han fikk antydninger om at han burde passe seg.

“All of a sudden I became a shill of the right,” McCullough recalled. “And I was told by members of Congress, ‘Be careful. You’re losing your credibility. You need to be careful. There are people out to get you.’”

Dette kan vanskelig kalles noe annet enn intimidering.

Lagt lokk på

Daværende director of national intelligence, James Clapper, var også sjokkert over hvilke dokumenter som fløt rundt på Clintons private server.

McCullough said then-director of national intelligence James Clapper was also disturbed by the Clinton email findings, calling the former sec. of State’s behavior «extremely reckless» during an in-person meeting about a year before the presidential election. “[Clapper] was as off-put as the rest of us were,” he told Herridge.

Det har ikke forhindret Clapper i å være en ivrig clintonista etter at Trump kom til makten. Han rykker stadig ut og betegner Trump som en sikkerhetsrisiko. Hva med hans eget ansvar for Clintons «ekstreme skjødesløshet»?

Clinton-kampanjen «stonewalled» all kritikk av epostserver-skandalen. Hillary har til denne dag ikke erkjent omfanget og alvorlighetsgraden, men fortsetter å bagatellisere det.

Clinton-kampanjens forklaring var at det var vanlig korrespondanse. Når den skulle frigis for offentligheten var det vanlig byråkratisk rutine at info ble oppgradert til hemmelig. Men alle på innsiden visste at dette var en tynn forklaring på et alvorlig overtramp.

“There was an effort … certainly on the part of the campaign to mislead people into thinking that there was nothing to see here,” McCullough said, stating what was obvious to many observers at the time.

Kampanje

Demokratiske representanter la press på etterforskningen. Man kan merke Clintons korrumperende virkning på det demokratiske partiet. De la seg tett opp til Clintons og forsvarte henne uansett om det betød å skjule alvorlige brudd på sikkerhetsrutinene. Folk er sendt i fengsel for langt mindre.

In March 2016, seven senior Democrats entered the fray, sending a letter to McCullough and his State Department counterpart expressing their reservations about the impartiality of the Clinton email review.

McCullough var oppgitt. Det var ikke han som bestemte klassifiseringen av dokumentene, det var de respektive departement og organisasjoner de stammet fra. Men det brød ikke demokratene seg om. De ville ha undersøkelsen parkert.

The watchdog said he thought there was «a coordinated strategy” targeting him based on the evidence he saw.

Six weeks before the election, McCullough said Sen. Dianne Feinstein’s office tried to pressure him to respond to the letter – which Feinstein had co-signed.

At en senior-senator som Dianne Feinstein valgte å sette sitt gode navn og rykte på spill, sier noe om hvor langt demokratene var villige til å gå for å få valgt Hillary. De visste at epostskandalen var nok til å senke henne. Ergo måtte ballen legges død.

Varsler

McCullough gikk fra å være tjenestemann til å bli en varsler. Han befant seg i en utsatt posisjon og presset økte jo nærmere valgdagen man kom. Det ble ubehagelig. McCullough tilbød seg å gå av.

The pressure intensified as Election Day approached and McCullough and another senior government investigator on the email case were threatened.

“I was told in no uncertain terms, by a source directly from the campaign, that we would be the first two to be fired — with [Clinton’s] administration. That that was definitely going to happen,” he said.

«I was, in this context, a whistleblower. I was explaining to Congress — I was doing exactly what they had expected me to do…and all of a sudden I was the enemy,» he said.

Truet

Presset fra Clintons team i State Department var så intenst at McCullough følte det gikk på den personlige sikkerheten løs. Det var særlig Patrick Kennedy som sto bak. Han var en av dem som gikk i protest etter valget, og liberale medier fremstilte det som den verste blodtappingen av et departement i manns minne.

Embetsverket ble politisert under Obama i en grad som savner sidestykke og State Department var blant de verste. Dette er en arv Trump sliter med.

Det ble funnet 21.000 klassifiserte dokumenter på Hillarys server. I tillegg var det 33.000 som hun fysisk slettet. Det ble ikke reist sak. FBI-sjef James Comey skrev et brev i mars 2016 hvor det fremgikk at han ikke kom til å reise sak. Dette var før etterforskningen i det hele tatt startet.

McCullough sier han ble spesielt skuffet over Obama som på et tidspunkt sa om regjeringsdokumenter på avveie: – There is classified and then there is classified, som betød noe sånt som at man ikke skal legge for stor vekt på at noe er klassifisert, det kan være det betyr noe og det kan være det er harmløst.

Tjenestemenn legger mye arbeid i å holde ting hemmelig og så går presidenten bort og sier noe sånt etter en massiv lekkasje er blitt kjent, sa McCullough.

 

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her.