Innenriks

Trondheim tinghus

 

En 19 år gammel asylsøker er i Sør-Trøndelag tingrett blitt dømt til 90 timers samfunnsstraff for å ha utført en seksuell handling uten samtykke mot en kvinnelig ansatt ved asylmottaket, opplyser TV 2.

Dommen er oppsiktsvekkende mild med tanke på at strafferammen for forbrytelsen, som grenser til voldtekt, er ett års fengsel. Dommens beskrivelse av hendelsesforløpet levner heller ingen tvil om at den dømtes intensjon var voldtekt. Etter tilnærmelser og avviste forsøk på kyss fulgte han etter henne og gikk hardere til verks:

Tiltalte tok etter hvert tak i fornærmedes håndledd og holdt henne fast, før han befølte henne oppå klærne på brystene, rumpen og i skrittet. Under deler av hendelsesforløpet rev og slet han i tillegg i klærne hennes og hadde hendene sine under jakken hennes; oppå brystholderen og på magen hennes. Fornærmede klarte etter hvert å komme seg løs og forsøkte å løpe vekk mens hun ropte på hjelp. Tiltalte fulgte da etter henne, og det ble et basketak. Da tok tiltalte tak i fornærmede og kastet henne inn i et metallskap. Underveis i hendelsesforløpet sa tiltalte (på norsk) at han ville «putte den inn i» fornærmede, at han «bare trenger fem minutter», og at de hadde dårlig tid.

I rettens kjennelse heter det at domstolene skal «vise tilbakeholdenhet» med idømmelse av samfunnsstraff for alvorlige sedelighetsforbrytelser. Skulle ikke dette være alvorlig nok?

Sør-Trøndelag tingrett gjør ganske enkelt narr av den alminnelige rettsoppfatningen i Norge. Det er ingen tvil om at vedkommende har gjort seg fortjent til fengselsdom, avvist asylsøknad, utvisning og uttransportering.

I dommen er det imidlertid ingen slike utsikter å spore:

Dommen forklares med at tiltalte var under 18 år på handlingstidspunktet, og at han har fått «en positiv utvikling» etter at han begynte på skole.

For offeret er utviklingen imidlertid ikke positiv. Hun sliter med psykiske ettervirkninger.

Det hjelper kanskje ikke å vite at sexovergriperen kan påtreffes på gaten i hennes eget land – som av en eller annen grunn fortsetter å vise ham omsorg.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» fra Document Forlag her

Les også