Våren 2017 kjempet frivillige organisasjoner og italiensk påtalemyndighet en kamp om sannheten om båtmigrasjonen. Et dokumentarprogram nylig sendt på italiensk tv, viser klart det kriminelle samrøret mellom NGO-er og menneskesmuglere. Håndteringen av migrantene levner ingen tvil om den rutinemessige samforståelsen. Å kalle det havsnød faller på sin egen urimelighet.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.