Tavle

Redaksjonen innbyr leserne til årsavslutning onsdag 6. desember kl. 19.00 i Seniorsenteret på Majorstua.

Forhåpentligvis vil Roger Scrutons bok Svindlere, svermere og sjarlataner foreligge, og det blir en sjanse til å få den til spesialpris.

Det samme gjelder nyutgaven av Hege Storhaugs Islam – den ellevte landeplage, på dansk. Den har et nyskrevet kapittel på 44 sider og er således oppdatert. Det er blitt en riktig lekker bok.

Kent Andersen vil oppsummere den politiske høsten, og fremmøtte får sjansen til å kjøpe hans bok Godhetens tanketomme ondskap.

Det vil i det hele tatt være mulighet for å kjøpe julegaver og samtidig støtte Document.

Det har ikke vært noen møter i høst, og dette har sin naturlige forklaring: Vi har hatt for mye å henge fingrene i.

Vi oppsummerer året og gir leserne anledning til å gi feedback.

Påmelding som vanlig til:

pamelding@document.no