Den engelske byen Derby har en lang og interessant historie – den er bygget på et romersk fort og har fått navnet fra danske vikinger. Vikingnavnet Djúra-bý er registrert i Old English som Deoraby, hvilket betyr «Village of the Deer». Derby er en av de gamle industribyene med tyngde i mekanikk. En av byens store sønner er Sir Henry Royce (halvparten av Rolls-Royce).

Som i de andre gamle industribyene i Nord-England har befolkningssammensetningen blitt litt særegen. Derby har rundt 250.000 innbyggere, men der finnes 14 moskeer og muslimske skoler. Ved Al-Madinah-skolen ble alle de kvinnelige lærerne påtvunget å bruke hijab. Islamiseringen går stadig raskere.

I et forsøk på å beskytte årets juletre i sentrum, satte man opp doble barrierer. Dét syntes noen var å ta for hardt i.

Så de ble fjernet. Og hva fikk man i stedet?

Juletre med væpnet politibeskyttelse? Jadda!

Det ble sagt at de doble barrierene var for å beskytte publikum, selv om juletresikringen i Storbritannia er god nok til å tåle vind av orkan styrke (jeg har sett det med egne øyne). Kjøpte publikum den forklaringen? En av leserne i lokalavisen kommenterte: Think yourselves damned lucky we have got a tree at all…

Derbys nye sønner. Ihjaz Ali, Kabir Ahmed og Razwan Javed ble alle dømt og fengslet for å dele ut flygeblad hvor de skrev at homofile burde stenes, henges og brennes. De ville innføre sharialover i Derby.

Arkitekturen endres også i Derby.

Thomas Knarvik oppsummerer det godt:

BBC  Derby Telegraph

 

Kjøp Kent Andersens bok her!