Nytt

Foreldre fortviler over å måtte sende barna sine til skolen i den tungt belastede bydelen Gårdsten. Svenske elever mister skoleplassene sine ved nærskolene og busses til skoler i innvandrertette bydeler. Nyankomne innvandrere har førsterett på valg av skoleplass. Foto: Skjermdump YouTube.

Svenske elever busses til ghetto-skoler i Göteborg som et resultat av at nyankomne migranter gis fortrinnsrett ved valg av skoleplass. Fritt skolevalg har utløst voldsom debatt i Sverige. – Totalhavari, sier foreldre.

For andre år på rad administreres grunnskolevalget i Göteborg av byens grunnskoleforvaltning, i motsetning til av bydelene, slik tidligere praksis var, skriver Gøteborgs-Posten. Totalt skal 12.000 elever søke og tildeles plass ved byens grunnskoler. I utgangspunktet skal elevene tildeles plass ved den skolen de har satt som førstevalg, sekundært kan de tildeles plass ved en av fire mulige valgte skoler. Problemet oppstår når det er for mange som søker seg til spesifikke skoler. Det er da grunnskoleforvaltningen som fordeler skoleplasser ut fra en prioriteringsliste:

  1. Hvis eleven er nyankommen innvandrer
  2. Hvis eleven har søsken på skolen
  3. Avstand mellom hjem og skole
  4. Ved behov: Loddtrekning

– Det her slår helt feil ut, det er totalhavari, sier Fredrik Färm, far til 9 år gamle Gustav, till GP.

Faren beskriver hvordan sønnen, som eneste i sin klasse ved nærskolen, mistet skoleplassen sin og nå må busses til en skole i en annen bydel. SVT har intervjuet Gustavs mor. Hun er opprørt over hvordan sønnen har blitt «revet opp med roten»:

– Det finnes ikke noe barneperspektiv i dette. Han kjenner ingen på den andre skolen. Det viktigste for ham er å gå sammen med kompisene sine. Og veien til Gårdstensskolan, over Angeredsbron, er alt annet enn trygg. Skal en niåring sykle der?

SVT skriver at flere foreldre har tatt kontakt vedrørende skoleplasseringene, og at mange er fortvilte. Prioriteringssystemet gjør at nyankomne innvandrere som søker seg til populære skoler gis fortrinn, slik at det ikke alltid er plass til eksisterende elever. Grunnskoleforvaltningen har løst dilemmaet ved å busse svenske barn til skoler i innvandrertette bydeler. For mange elever innebærer det to timer reising daglig, i tillegg til å miste venner og måtte bytte til skoler i tungt belastede bydeler.

Fredrik Färm sier til GP at han har stor forståelse for at innvandrerne søker seg til bedre skoler, men at han mangler forståelse for at svenske barn må miste skoleplassene sine av den grunn.

Fram til 2019 var Gårdsten et såkalt særlig utsatt område, ifølge svensk politi. Nå er området omklassifisert til å være et risikoområde.

– Det innebærer fortsatt at det er alvorlige, men ikke akutte tilstander, skriver politiet.

I følge P4 Göteborg har nesten alle elevene ved Gårdstensskolan i Angered utenlandsk opprinnelse.