Seeing is believing. Documents redaksjon møtte leserne på Majorstua i går. De fikk to nyheter med på veien: Aia Fog fra Trykkefrihedsselskabet blir redaktør for den danske siden og Document skal utgi romanklassikeren De helliges leir av Jean Raspail.

– Jeg ville se at dere er normale, var det en leser som kommenterte. Det er blant annet derfor vi vil møtes in the flesh: Document drives av vanlige mennesker. I går ble vi noen flere. Noe skjer når man møtes som ikke er like lett å kopiere på nett: Folk kommer frem, sier noe og det oppstår en «kjemisk» reaksjon. Det er riktig mange fine mennesker som leser Document.

Vi holder en lav profil i hverdagen, men noen ganger skal man ut. Det er tydelig at folk savner at det holdes møter, og vi vil forsøke å dra i gang møter igjen.

Danmark har betydd enormt mye for Document de siste ti år. Trykkefrihedsselskabet har stått i sentrum og løftet den danske debatten. Samtidig med at truslene har vokst, er debatten friere enn noen gang. Det er derfor en viktig synergimulighet i å ha to utgaver. Men det må være med en dansk redaktør. Vi er glade for å kunne si at Aia Fog går inn som redaktør. Hun er nestformann i Trykkefrihedsselskabet og har vært medlem av Dansk Folkeparti i mange år. Nå har hun meldt overgang til det nyestartede partiet Nye borgerlige.

Det er typisk at vi i Norge nesten ikke hører noen ting om hva som skjer i dansk politikk. Dansk Folkeparti vant valget i fjor sommer, men har ikke fått utrettet stort på det området som betyr mest for velgerne: Innvandring. Meningsmålinger har vist at en stor del av velgerne ønsker seg et parti til høyre for DF. Det har de nå fått. Samtidig er det følere mellom Socialdemokraterne og DF. De er begge forsvarere av velferdsstaten og nærmer hverandre i innvandringsspørsmål. En slik allianse ville være utenkelig i Norge, for ikke å snakke om Sverige. Socialdemokratnernes bevegelse mot høyre har vært tydelig lenge, men norske medier dekker det ikke. Det passer ikke inn.

At vi nå får en egen dansk redaktør gjør at vi i Norge vil komme tettere på det danske. Mandag kommer Flemming Rose til Oslo for å delta på et møte i Fritt Ords lokaler om den voksende safe zone-retning på amerikanske universitet. Man sier at visse temaer er tabu og visse ord utløser trigger warnings. Først ved å se truslene mot ytringsfriheten i hele deres kompleksitet kan vi gjøre noe med dem. Det holder ikke så at man er tilhenger av ytringsfrihet. Her er danskene kommet meget lenger.

Noe av Documents funksjon er å være et symbol som tiltrekker seg mennesker som går mot strømmen. Jean Raspails bok utkom i 1973. Det er en apokalyptisk bok, hvis tid er kommet. Den beskriver hvordan en flåte med én million fattige mennesker legger ut fra India med kursen for Europa. I Europa er det mange som hyller sjansen til å være god. Boken kan virke som en beskrivelse av dagens situasjon, men den er altså skrevet i 1973. Raspail har hatt profetiske gaver.

En ildsjel har oversatt denne boken con amore og kom til Document. Vi har sikret oss copyright, er i gang med vask og korrektur. Boken utkommer i høst.

Den har selvfølgelig vært kjent av norske forlag som vil plukke bestselgere. De siste års utvikling gjør at boken har fått ny aktualitet. Den utkom på nytt i 2011, er oversatt til mange språk, og har solgt 500.000 i Frankrike. Likevel er det ingen norske forlag som vil røre den.

Det er interessant for den minner om en av 68’ernes kultklassikere: Reisen til Nattens ende av Celine.

Men når Mørket blir virkelig vil ikke 68’erne lenger være med.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂