Hva slags parti er det egentlig Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad leder? Vil Senterpartiet kunne sette Norge først med disse to som lederduo? Foto: Gorm Kallestad / NTB.

Venstre-leder Guri Melby stedte i et avisintervju torsdag begrepet «sentrumsparti» til hvile som dødt og maktesløst.

Hun fremholder at begrepet «sentrum» som fellesbetegnelse for Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ikke lenger er relevant – ganske enkelt fordi partiene ikke lenger har så mye til felles. Skillelinjene er annerledes nå enn i andre halvdel av det forrige århundret.

De tre partiene har gått hver sin vei. Venstre er blitt et parti for en urban elite langt til høyre. Også Kristelig Folkeparti kommanderte seg selv «Høyre om!» på det dramatiske landsmøtet for fire år siden. Og Senterpartiet har gjenoppfrisket gammel rødgrønn kjærlighet ved å bli vigslet med Arbeiderpartiet, men har samtidig fått Sosialistisk Venstreparti som medgift.

Dette innebærer at Guri Melby har rett: Det finnes ikke lenger noe sentrum med sentrumspartier i dagens politiske landskap, som er todelt med Ap og Høyre som toneangivende på hver side og med hver sine satellitter kretsende omkring.

På den annen side er høyre og venstre lite dekkende definisjoner for dagens politiske virkelighet. Hvis graden av sosialisme kan defineres som offentlig sektors andel av verdiskapningen, har Norge aldri vært mer sosialistisk enn da Erna Solberg var statsminister. Samtidig viser Arbeiderpartiets holdning til omsetning og prising av elektrisk kraft at partiet er blitt et liberalistisk parti hvor ingen regulering skal forstyrre det frie marked. Partiet vil ikke gjøre noe med årsakene til elendigheten, men nøyer seg med å mildne konsekvensene.

Dette er igjen et resultat av partiets bekjennelse til globalismen og troen på at det er menneskene, og ikke solen, som avgjør klimatiske forhold på kloden. Her er Ap og Høyre to alen av samme stykke. Det skal godt gjøres å fremstille disse partiene som motpoler i norsk politikk når de i all hovedsak er enig om de grunnleggende sakene.

Dagens todeling gjør at sentrum er ledig. Det er ingen der. Folk har valget mellom Høyre og Arbeiderpartiet med hver sine tilhørende herligheter. Velgere som for lengst er lei av liksom-krangelen mellom to partier som til forveksling er like, kan komme til å savne reelle valgmuligheter utenom fløyene.

Det er her Senterpartiet på visse vilkår kan fylle et politisk vakuum. Sjefredaktør Irene Halvorsen i Nationen, en avis som står Sp nær, skriver at det bare er et spørsmål om tid før dragkampene i partiet kommer til overflaten igjen. Det er en observasjon vi deler. Vi har tidligere skrevet om Spexit – Senterpartiets utmarsj fra regjeringen – og antar det skjer før våronna begynner.

Samrøret med Ap og SV i Stoltenberg-regjeringen under Åslaug Hagas og Liv Signe Navarsetes sterkt venstrevridde ledelse holdt på å feie Sp ut av Stortinget. Gjenreisningen startet med den nåværende ledelsen, men nå ser vi på ny at samrøre med partier som i høytidelige stunder kaller seg sosialistiske, truer Senterpartiets eksistens.

Hvis Sp bryter med Arbeiderpartiets globalisme og frie markedstenkning, kan et Sp som sentrumsalternativ være liv laga. Men da må partiet slutte å lefle med krefter som ikke vil folk vel. Et sentrumsparti må flagge en tydelig «Norge først»-politikk, ta et oppgjør med nasjonstruende globalisme, bringe strømforsyningen under nasjonal, folkevalgt kontroll, stramme til innvandringen så det monner, sende uønskede, fjernkulturelle individer hjem dit de kom fra, styrke forsvars- og justissektoren, motarbeide sentraliseringen og stimulere næringsliv over hele landet.

Folk trenger et parti til å stole på for å gjenvinne kontroll over sitt eget liv. Dagens regjering og forgjengeren skaper utrygghet for familier, næringsliv og lokalsamfunn ved en energipolitikk som gjør at stadig færre får endene til å møtes. Køene hos Frelsesarmeen vokser, mens staten blir rikere.
Et parti som utformer en politikk langs disse linjer, vil bli et virkelig sentrumsalternativ og gi velgerne ekte valgmuligheter.

 

Kjøp billetter til Document-møtet i Ulsteinvik her!

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.