Ap har lært av skattetabben fra valgkampen. Nå vil vi øke de skattene som er nødvendig, men så lite som mulig, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre gjorde det klart at budskapet fra valgkampen om opptil 15 milliarder kroner i skatteøkninger de neste fire årene, nå er parkert for godt, da han, sammen med finanspolitisk talsmann Trond Giske, la fram partiets alternative budsjett for 2018 fredag.

– 15 milliarder kroner var aldri et mål, men et tak, men dette ble misforstått, sier Støre.

Både Giske og Støre var tydelig på at det var en tabbe å snakke om de 15 milliardene i valgkampen.

– Det ble oppfattet mer som om vi var opptatt av å øke skattene, fremfor å bruke pengene på viktige velferdsordninger. I dette budsjettet er vi tydeligere på at vi skal ta inn det som er nødvendig, men så lite som mulig, og vi skal ta det inn på en mer rettferdig måte og bruke pengene bedre enn regjeringen, sier Giske.

Øker skattene med 8,3 milliarder

Partiet nøyer seg med en skatteøkning på 4,6 milliarder kroner, samt en reversering av regjeringens skattekutt på 3,7 milliarder kroner, noe som vil gi en total skatteøkning på 8,3 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opplegg. Giske sier partiet med dette har tatt ut det meste av sine planlagte skatteøkninger for hele perioden.

I valgkampen snakket Ap mye om at de, i motsetning til regjeringen, hadde råd til velferdssatsinger fordi de ville øke skattene framfor å gi skattekutt. Nå mener Ap-toppene at det ikke er mye de må prioritere ned selv om skatteøkningene er langt mer moderate.

– Vi har funnet inndekning til å løse de oppgavene som er. Det er litt etter den modellen at skatteøkninger skal være på så mye som nødvendig, men så lite som mulig, sier Støre til NTB.

– Vil ta lengre tid

Trond Giske sier at tallet 15 milliarder kroner i sin tid ble beregnet ut fra partiets alternative budsjett for 2017 og med tanke på hvilken virkning den vedtatte bedriftsskattereformen vil få på budsjettene fremover.

– Har forutsetningene endret seg siden den beregningen, siden dere nå sier dere ikke trenger å nå dette taket?

– Ja, forutsetningene har endret seg. Vi mener vi kan oppnå mange av de velferdsordningene vi ønsker oss med mindre enn 15 milliarder kroner, sier Giske til NTB.

Giske medgir imidlertid at partiet nå trolig må være mer tålmodig med å få gjennomført reformene de ønsker.

– De må trappes opp eller fases inn litt langsommere, og noe kan ta litt lengre tid. Men i stortingsgruppa vår er det ikke noen stor følelse av at dette budsjettet har store mangler sammenlignet med det vi hadde tenkt å satse på, sier Giske.

Fire reformer

Arbeiderpartiet prioriterer fire nye reformer fremover i budsjettet: Fullføring av pensjonsreformen, halvere frafallet i den videregående skolen, halvere antallet nye unge uføre og mer satsing på velferdsteknologi, e-helse og digitalisering.

I budsjettforslaget setter de av 2,5 milliarder kroner til å skape nye arbeidsplasser og få flere over fra trygd til jobb. Partiet vil også sikre 1000 nye lærere til neste år og innføre en lese-, skrive- og regnegaranti og en mer praktisk skole. 1,4 milliarder kroner er satt av til raskere behandling, nytt utstyr og flere ansatte på landets sykehus.

I tillegg vil partiet satse på klima ved å sette av penger til fullskala demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og
-lagring og en naturvernpakke på 320 millioner kroner.

Totalt plusser Ap på 12, 7 milliarder kroner på regjeringens budsjett og omprioriterer 4,4 milliarder kroner. For første gang legger partiet seg på samme oljepengebruk som regjeringen.

 

Kjøp Kent Andersens «Godhetens tanketomme ondskap» fra Document Forlag her.