Sakset/Fra hofta

 

Document har fått etablert en betaling via SMS. Vi har satt prisen til beskjedne 59,- i måneden, som betales over mobilregningen. Hvis tilstrekkelig mange velger denne løsningen vil vi få en fast kontantstrøm som sikrer driften.

Oppgavene er mange: Det er flere tips, flere saker i mediene og store utenrikspolitiske saker som blir dekket ensidig i norske medier.

Vi står i en underlig situasjon, der vi ikke kan stole på våre medier når det gjelder dekningen av den politiske situasjonen hos vår viktigste allierte. Det er en absurd situasjon. Det samme gjelder den såkalte høyrepopulismen i Europa. Som det ganske riktig ble påpekt: Norges to nei i folkeavstemninger om EU faller definitivt inn i kategorien populisme. Var det slik at fanden var løs allerede den gang?

Vi husker at mediene var meget ambivalent til Anne Enger Lahnstein. Nå tilhører hun det gode selskap. EU-motstanden er sterkere enn noen gang, men det får ingen utslag i politikken. Norges tilpasning er ikke en gang tema i valgkampen. Vi er på Merkels side. Igjen ser vi at store politiske konflikter tildekkes, og folkets passive tilslutning tas for gitt.

For å skape endring må det skapes en opinion. For å skape en opinion må det finnes medier som får frem de rette sammenhengene og konfliktlinjene. Konflikt og opplysning er demokratiets oksygen, ikke konsensus og god tone. Document har siden oppstarten i 2003 vist at det går an å etablere et alternativt medie.

Vi anser full uavhengighet for å være en ufravikelig betingelse for all publisering. Den statlige, korporative modellen som preger norsk samfunnsliv i dag, kommer ikke til å overleve.

Vi bygger Document med tanke på fremtiden. Da er full valgfrihet er et selvfølgelig utgangspunkt.

Hvis du mener at Document trengs, skal du støtte oss med 59 kroner måneden.

Document er ved å bli mainstream. Tallet 400.000 unike IP-adresser beviser det.

Valget i høst var det første tegn på at velgerne er i bevegelse. Vi tror det bare er begynnelsen. Men for at de skal ha noen orienteringspunkter må det finnes medier som korrigerer og utfyller de etablerte. Noen må gjenreise den tapte tilliten.

Tegn deg for et abonnement NÅ! og få dine venner til å gjøre det samme.

Til alle dere som allerede støtter oss med høyere beløp:

Vær så snill å fortsett med det! SMS-betaling er et supplement, ikke en erstatning for de eksisterende måtene å bidra på.

 

NB! Noen skriver bare JA som svar, det skal være DOC JA eller DOCJA, små eller store bokstaver spiller ingen rolle, men svaret må altså inneholde både Doc og ja. Se svar fra Teletopia:

Vi har vært nødt til å justere på tjenesten deres litt.  Det er enkelte som har missforstått instruksen de får i første melding og skriver inn kodeord til en annen tjeneste.
Vi har endret informasjon og kodeord til bekreftelsen til DOCJA.  DOC JA med mellomrom støttes fremdeles, men vi har lagt til kodeord DOCJA og endret returtekst i første melding.

Håper dette er OK, gi beskjed hvis det av en eller annen grunn byr på problemer.  Dette endrer ikke informasjonen dere gir ut til givere om å starte tjenesten ved å sende DOC til 2300.