Den nye lære har som læresetning: Alt er vår skyld. Derfor har du ikke rett på noe privilegie i forhold til den fremmede. Du skylder ham alt. Mot dette sier Trump: Vi skylder dem ingenting. All politikk begynner med at mennesket sier Jeg. Først da er Du mulig.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.