Tavle

Document får stadig flere lesere. Vi hadde 430.000 unike IP-adresser i januar, og i helgen rundet vi 40.000 likes og følgere på Facebook.

La oss gratulere hverandre og leserne! Det betyr at kvalitet blir verdsatt. Det er det grunn til å feire.

Det slo meg i helgen at hvis man skal sette opp noen kriterier for krisen demokratiene befinner seg i, så er det at mediene sluttet å drive journalistikk et av de viktige. Alternative medier er et selvpåført problem.

Når det kunne bli så ille som det er blitt har statlige penger en god del av skylden. Klassekampen var nettopp 50 år. Men det hadde den aldri blitt uten rundt 40 millioner kroner i skattepenger. Hvert år.

Det het så fromt at pengene skulle holde liv i meningsaviser. Men når det er samme mening blir formålet meningsløst etter at den kritiske opinionen fant ut det, fortsetter støtten. Da er den gått over til å bli en støtte på tross av opinionen, i ren trass, som et mottrykk ovenfra.

Et slikt trykk får et svar. Reaksjonen er på vei i så mange former. Vi anser ytringsfriheten for å være en av de viktigste skansene.

For å kunne gjøre den jobben trenger vi din støtte. Medier skal ikke ha offentlig støtte. Det er selvmotsigende og inviterer til tilpasning og korrumpering.

Den ideologiske tilpasning nordmenn er blitt utsatt for de siste 30-40 år har ikke hatt noe navn, for mediene har selv vært de ivrigste deltakerne. Vi fikk noe kjøtt på benet med Terje Tvedt og Kaj Skagens bøker.

Den 7. mars legges det frem en bok i Oslo Militære Samfund som vil trekke trådende tilbake til den russiske revolusjon. Det Norske Arbeiderparti ble mer influert av Sovjetunionen enn vi er klar over. Også den gang laget man parallellsamfunn og en ny identitetspolitikk, i opposisjon til det borgerlige samfunn. Intoleransen overfor konkurrerende meninger, ensrettingen, flokkmentaliteten, antikristeligheten, – begynte allerede da.

Vi som er opptatt av å forsvare et fritt Norge må forstå de lange linjene. Dagens elite handler langs disse linjene, men vil selvsagt ikke vedkjenne seg dem. De står der badet i Fremtidens sol og skaper det nye mennesket.

Resultatet av dette er at vår historie forsvinner. Det har den gjort de siste førti år. Folk lærer svært lite på skolen, og i mediene enda mindre.

Men det er mulig å skape en struktur på virkeligheten som gir den mening.

Vi er imponert over at så mange lesere trekkes til Document, og som det ble sagt i helgen: Det er blandingen av nyheter, hjemlige og utenlandske, og kronikkene, som til stammen gir et unikt produkt.

Vi har ikke behøvd å fire på kvaliteten. Det gjør oss håpefulle for fremtiden!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.