Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho kom med den hittil mest alvorlige trussel mot USA, rett før han forlot New York. Ri Yong-ho sa Nord-Korea føler seg berettiget til å skyte ned amerikanske fly i internasjonalt luftrom.

Skulle Nord-Korea gjøre alvor av trusselen vil USA svare med ødeleggende kraft. Et regime som opptrer så uansvarlig vil ikke overleve. Det truer verdensfreden. Bare det å si noe så vanvittig som det utenriksministeren gjorde, plasserer Nord-Korea utenfor den sonen hvor Kina med noen grad av rimelighet kan si det vil forsvare regimet.

Utenriksministerens uttalelse er derfor å up the ante som man sier på amerikansk, å heve innsatsen så mye at det er utenfor Nord-Koreas «vektklasse». Et lite diktatur som Nord-Korea kan ikke tillate seg å true en supermakt. Det demonstrer en ting med all mulig tydelighet: Kim Jong Un er sprø. Han oppfører seg slik at Kina og Russland umulig kan beskytte ham lenger.

Utenriksministeren kom med en tullete uttalelse om at Trump allerede hadde erklært Nord-Korea krig, derfor hadde Pyongyang rett til å svare. Men en slik rett som Nord-Korea gir seg selv, er det ikke noe land som har:

«Since the United States declared war on our country, we will have every right to make counter-measures, including the right to shoot down United States strategic bombers even when they are not inside the airspace border of our country.»

Kim Yong Un har gått A bridge too far, han har tatt et skritt for langt.

Er han i det hele tatt i stand til et tilbaketog? Så langt ser det ikke slik ut.

Spørsmålet er derfor mandag kveld: Står verden på randen av en krig?

Børsene reagerte umiddelbart. De er hypersensitive for uforutsigbare situasjoner.

USA kan umulig trekke til seg følehornene, det vil være det samme som å gi Kim Yong Un veto over hvor amerikanske styrker kan øve eller fly. De militære som Trump omgir seg med, vil aldri finne seg i et slikt prestisjenederlag.

Krig har derfor rykket nærmere.

Den som kan redde situasjonen er Kina. Nord-Korea har ikke raffinerikapasitet. Hvis Kina stanser eksporten av bensin og diesel vil Nord-Korea stanse opp. Det er mulig at Kim Jong Un har lagret drivstoff for en krisesituasjon, men det sivile liv og det økonomiske vil gå i stå. Det er begrenset hvor lenge Nord-Korea kan stå i en slik situasjon.

Amerikanske bombefly fløy nylig høyt mot nord, utenfor Nord-Korea, men klart innenfor internasjonalt luftrom. Det er dette som utenriksministerens uttalelse viste har provosert.

Men USA kan aldri la være fra tid til annen å foreta en maktdemonstrasjon av denne typen.

Kina og Russland vil at USA og Sør-Korea skal slutte med militæreøvelser, fordi det «provoserer» Nord-Korea.

Så lenge Kina fortsetter å være advokat for Nord-Korea vil situasjonen tilspisse seg.

Det kan være at Kim Jong Un er klinisk sprø og søker en konfrontasjon.

Sporene begynner å danne et truende mønster. Når man ser retorikken opp mot rakettoppskytinger og prøvesprengninger får mann en snikende følelse av at Kim Jong Un kanskje mener alvor.

For hvert eneste trinn eskalerer han.

Trump har gjort det en amerikansk president skal gjøre: Advart ham.

Det ser ikke ut til å ha nyttet.