Nord-Korea skjøt en mellomdistanserakett over Japan i natt. Raketten fløy høyere og lengre enn den som ble skutt opp for to uker siden. Verden begynner å bli alvorlig bekymret.

Hva er det diktatoren Kim Jong Un vil?

Det er bare noen timer han truet  – eller lovet -å  legge Japan og USA i aske.

Sikkerhetsrådet er hasteinnkalt, men sist det behandlet Nord-Korea – sist mandag – ble et amerikansk forslag om  strengere sanksjoner vannet ut.

Amerikanernes krav om å fryse Kim Jong-uns midler i utlandet ble også avvist, og det samme ble kravet om stans i alle lønnsutbetalinger til nordkoreanske gjestearbeidere i utlandet. (NTB)

Kina og Russland sørget for at forslagene ble utvannet. Så lenge de to stormaktene spiller en slik rolle vil Nord-Korea føle at de har beskyttere, at det aldri vil bli satt til veggs. Putin sier Nord-Korea kan bli farlig hvis det blir trengt opp i et hjørne. Nord-Korea er farlig.

USA ville strupe oljeimporten.

Nord-Korea har svært lite oljeressurser selv og er avhengig av import for å holde samfunnet og de væpnede styrker i sving. Kina er den langt største eksportøren. Hele 90 prosent av det Nord-Korea forbruker av olje kommer fra nabolandet.

Men kinesiske tollmyndigheter har ikke offentliggjort tall over eksporten av råolje til Nord-Korea siden 2014, et forhold som utløser mye spekulasjon. Amerikanske energimyndigheter har anslått at Pyongyang importerer rundt 10.000 fat råolje daglig. Den blir prosessert ved landets eneste fungerende raffineri, Ponghwa kjemiske fabrikk. (NTB)

Det er Kina som sitter med nøkkelen:

Med en markedspris på 50 dollar fatet har eksporten til Nord-Korea en verdi på 180 millioner dollar i året. Dessuten importerer landet raffinerte produkter, som for eksempel bensin og flybensin. Også dette fra Kina. Tallene stammer fra Det internasjonale handelssenteret, en organisasjon der WTO og FN er sentrale aktører. (NTB)

Hvis USAs forslag hadde blitt fulgt ville Nord-Korea fått et alvorlig skudd for baugen: Kim Jong Un må velge mellom atomvåpen og ødeleggelse av landet.

Oh Joon, en tidligere sørkoreansk ambassadør til FN, sier til AFP at en stans i oljeeksporten vil påføre regimet i nord et banesår. Og han legger at det ikke blir enkelt å få Kina med på noe slikt.

I korridorene i FN sier diplomater at USA vil ramme olje, turisme og koreanske gjestearbeidere i utlandet.

Men mediene er mer opptatt av å forstå Nord-Korea. Dermed risikerer verden at Kim Jong Un ødelegger andre land.

Kina og Russland kan drive sitt politiske spill. De bruker Nord-Korea som en brikke som svekker USAs innflytelse.

Rett før Sikkerhetsrådet skulle vurdere nye sanksjoner sist mandag, kom FN-eksperter med en ny rapport:

FN-eksperter hevder Nord-Korea ulovlig har eksportert kull og andre råvarer for over 270 millioner dollar til blant annet Kina og India de siste seks månedene.

Det skriver ekspertene som overvåker FN-sanksjonene innført overfor det lukkede regimet i en ny rapport. I rapporten heter det at Nord-Korea fortsetter å trosse sanksjonene som inkluderer våpenembargoen, restriksjoner på vareeksport, shipping og finansielle aktiviteter.

Ekspertene etterforsker også Nord-Koreas deltakelse i ulovlige aktiviteter i Afrika og Midtøsten, spesielt i Syria. (NTB)

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂