Nytt

Brigadegeneral og talsmann for den libyske marinen Ayoub Qasim. (Foto fra Twitter)

Libya anklager flere av de humanitære organisasjonene som opererer utenfor Libya for å stå i ledtog med menneskesmuglerne.

Den libyske kystvakten hevdet i juni å ha bevis for at de humanitære organisasjonene betaler menneskesmuglere for å frakte migranter til sine ventende skip. Oberst Tarek Shanboor sa at han hadde levert bevismaterialet til EUs grensemyndighet i Brussel.

Document: Libysk kystvakt: NGO-er betaler menneskesmuglere

Stadig flere detaljer kommer fram om hvordan de humanitære NGOene har operert utenfor Libyas kyst, og det er ikke et vakkert bilde som tegnes. Nå kommer Libyas marine med meget harde anklager mot flere ikke navngitte organisasjoner: De har varslet menneskesmuglerne når marinen var i farvannet.

Ayoub Qasim, brigadegeneral og talsmann for den libyske marinen, anklager enkelte av disse organisasjonene for å være tilknyttet, eller samarbeide med, organiserte menneskesmuglere.

Han mener de aktuelle organisasjonene bistår med å varsle om at den libyske kystvakten skal gjennomføre operasjoner.

– Vi har ikke bevis. Men det er merkelig at det ikke finnes noen migrantbåter når den libyske kystvakten patruljerer, mens båtene til disse hjelpeorganisasjonene er der, sier Qasim.

Forrige torsdag varslet Libyas marine at de ville etablere en såkalt «søk- og redningssone» langs kysten og beordret samtidig utenlandske skip som ikke tilhører nasjonale myndigheter, vekk fra området.

Den libyske marinen uttalte søndag at beslutningen er i tråd med internasjonale lover.

–Dette er innenfor ansvarsområdet til den libyske marinen. Vi har gitt beskjed til FN, forteller brigadegeneral Qasim.

Han legger til at den såkalte søk- og redningssonen strekker seg ut fra hovedstaden Tripoli, og videre 148 kilometer nordover. Med andre ord et mye større område enn det som omfattes av territorialgrensen på 12 nm, eller omlag 22 km.