Illegal migrants arrive by boat at a naval base after they were rescued by Libyan coastguard in the coastal city of Tripoli, Libya, May 10, 2017. REUTERS/Ismail Zitouny

Bildet: Interessant at Reuters kaller det «ulovlige migranter» og ikke flyktninger. Det er hva de er – bangladeshere og marokkanere. Men ordene har mye å si for resonansen i opinionen. 

NRK rapporterer også hendelsen der libysk kystvakt avskar et tysk NGO-skip med og tvang det tilbake til Libya, men fremstiller det som et overgrep: Tvang 500 migrantar tilbake til Libya

Den libyske kystvakta stansa i går eit fartøy med 500 migrantar om bord og tvang det tilbake til Libya. Ein tysk hjelpeorganisasjon skuldar kystvakta for å ha sett både deira skip og migrantane i fare.

Artikkelen av Bent Tandstad er svært forvirrende. Leser man grundig får man med seg at smuglerne blir stadig mer hensynsløse og sender fullpakkede båter ut på havet, nesten uten forsyninger og drivstoff. Hvorfor gjør de dette? Italienske myndigheter og medier har avdekket at det skjer i samarbeid med NGO’er, som MOAS og mest oppsiktsvekkende Leger uten grenser.

Det fremgår av Reuters-artikkelen at Sea-Watch møtte smuglerbåtene med smuglere om bord i rom sjø, for overlevering. Men heller ikke Reuters gjør noe nummer ut av at Sea-Watch forberedte seg på mottak da kystvakten slo til. Smuglerne åpnet ild! Sea-Watch har altså møtt smuglerne for å overta 500 illegale migranter fra Marokko og Bangladesh.

Det sitter nok langt inne for norske medier å skulle stille seg kritisk til Leger uten grenser. Den humanitære trafikken er per definisjon barmhjertighet i praksis.

Men leser man NRK-artikkelen ser man at konsekvensene nå melder seg: NGO’ene samarbeider aktivt med menneskesmuglerne. De har gått over en strek, som er aktiv kollaborasjon med hensynsløse kriminelle.

Derfor har Italia inngått et samarbeid med Libya: Den libyske kystvakten skal avskjære synkeferdige holker og føre dem tilbake.

Men det fremgår ikke klart av NRKs artikkel. Det gjelder å opprettholde bildet av NGO’ene som den barmhjertige samaritan.

NRK siterer riktignok den libyske kystvakten på at den tyske NGO’en Sea Watch forsøkte å hindre arbeidet deres, og at menneskesmuglerne åpnet ild mot dem. Men «å hindre arbeidet» til en NGO’er som vil «redde» migranter er ingen dårlig gjerning sett med NRKs øyne.

Det som mangler i NRKs gjengiving av Reuters-telegrammet, er den avgjørende passusen:

Ruben Neugebauer, a spokesman for Sea-Watch, said the NGO had received instruction from Italy’s coastguard control center in Rome that the Libyan coastguard would be taking over «on-scene command», and that the Sea-Watch ship had stopped to await further instructions.

Neugebauer innrømmer at de fikk beskjed fra italiensk kystvakt om å overlate de 500 migrantene til libysk kystvakt. Men hvorfor italienerne ga en slik ordre, fremgår ikke. Neugebauer vil heller fokusere på at libyere oppførte seg kontant.

– Utan nokon form for varsel, kryssa dei inn rett framfor baugen vår for å nå fram til migrantskipet. Det var ein ekstremt farleg manøver, som sette både oss og migrantane i fare, seier han.

Men vi har nettopp lest at menneskesmuglerne åpnet ild mot kystvakten. Hvis Sea-Watch koordinerte hentingen med menneskesmuglerne, har de da noen rett til å klage? Eller er også dette legitimt «humanitært arbeid» fordi forholdene i Libya er så ille? Det synes å være tankegangen hos medier og NGO’ene.

Men det er allerede klart at dette er en oppfatning som ikke vinner tilslutning blant europeere.

Hvem er det som kommer?

Ayoub Qassem i den libyske kystvakta seier at det var rundt 300 personar frå Marokko om bord i skipet, 145 frå Bangladesh, 23 frå Tunisia og ein del frå ulike land i Afrika og Midtausten.

Hvorfor skal Europa ta imot 300 marokkanere, eller 145 fra Bangladesh? At så mange kommer så langt borte fra sier noe om at samlebåndet fungerer. Det vil bare komme flere, jo flere NGO’ene smugler.

Når man leser hvordan smuglerne spekulerer i at migrantene blir reddet/overtatt av NGO’er rett utenfor eller endog innenfor libysk territorialfarvann, kan man se konsekvensene av at de humanitære har krysset en grense.

Talskvinne Izabella Cooper i den europeiske grensekontrollen Frontex seier til NRK at dei har sett ei klar endring i korleis smuglarnettverka som sender migrantar ut frå Libya, opererer. Tidlegare var båtane dei brukte meir solide, og det var mat og utstyr om bord som skulle vare heilt til dei kom fram til Italia.

– Dei siste par åra har vi sett ein trend der båtane dei brukar er mykje dårlegare. Dei har med mindre drivstoff, mindre mat og vatn og det er langt fleire menneske i kvar båt enn tidlegare. Tidlegare kunne det vere 90 personar om bord i ein båt der det eigentleg berre var plass til 15. No kan det vere 170 menneske om bord i ein slik båt, seier Cooper.

Ho fortel at dei også har sett at menneskesmuglarane er med i båten til dei når internasjonalt farvatn. Då tok dei med seg motorane og reiste i land i ein annan båt, fortel ho.

Menneskesmuglerne vil stuve enda tettere sammen, og NGO’ene vil kunne bruke det som argument for at de må gå helt inn i fjæresteinene.

Italiensk påtalemyndighet og italienske medier har fått øynene opp for hva som foregår. Men det blir for mye for NRK å ta inn. Journalist Tandstad er for ivrig etter å tilbakevise mistankene om samarbeid:

Det har vore retta kritikk mot ein del av dei humanitære organisasjonane som opererer i havområdet utanfor Libya.

Den italienske kystvakta har avvist at det er eit slikt samarbeid, men italienske styresmakter har starta etterforsking.

 

Også Reuters er ambivalent i ingressen:Libyan coastguard turns back nearly 500 migrants after altercation with NGO ship

Libya’s coastguard said it had intercepted nearly 500 migrants packed onto a wooden boat and returned them to Tripoli on Wednesday after warning off a ship that was preparing to pick them up for passage to Europe.

… preparing to pick them up: Her var det snakk om overlevering.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂