Nytt

Loyal to Familia (LTF) er en av bandene Danmark strir med. Gjengen består overveiende av innvandrere, men har også danske medlemmer.

Det danske forsvaret settes fra neste måned inn i grensebevoktningen for å avlaste politiet, som er hardt presset av den pågående gjengkrigen.

– Dansk politi har brug for en frisk luft, en hjælpende hånd, sier statsminister Lars Løkke Rasmussen.

I tillegg avsetter regjeringen 60 millioner kroner årlig i kampen mot bandekriminalitet, fortalte justisminister Søren Pape Poulsen fredag.

Ved å la hæren avlaste politiet kan flere politifolk settes inn i arbeidet med å bekjempe konflikten i gjengmiljøet som har rammet flere sakesløse personer bokstavelig, idet de har blitt truffet av skudd.

Nå kan politiet se fram til å få avlastning fra september, meddelte statsminister Løkke Rasmussen i dag.

– Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, at det er eskaleret til et niveau, hvor det involverer almindelige mennesker.

Mer må gjøres for å få bukt med problemet, men det er ingen enkel oppgave, innrømmer statsministeren:

– Det er vanskeligt at komme med gode løsninger, som virker på kort sigt, siger Løkke.

Statsministeren la i dag fram en liste med tiltak, og en av løsningene er altså å la hæren avlaste politiet.

– Regeringen har besluttet, at Forsvaret skal hjælpe politiet. Vi har bedt rigspolitichefen og forsvarschefen om at finde ud af, hvor det bedst kan gøres. Eksempelvis grænsekontrol og bevogtningsopgaver, siger Løkke.

I mars lanserte regjeringen en bandepakke med mer enn 30 tiltak. Ikke alle tiltakene er ennå iverksatt, men nå kommer enda en liste.

I løpet av siste døgn har København opplevd ikke mindre enn tre skyteepisoder – en av dem et par hundre meter fra en mobil politistasjon som få timer i forveien var innviet på Nørrebro.

Det var meningen at politistasjonen skulle bidra til å skape trygghet i området.

Og nettopp på Nørrebro lanserte Søren Pape Poulsen i dag 12 tiltak mot bandene. Ekstrabevilgningen på 60 millioner skal brukes slik:

1. Ansætte 25 specialister med ekspertise i digitale spor.

2. Styrke politiet med 25 ansatte til forebyggende indsats rettet mod unge i udsatte områder.

3. Finde en løsning på, hvordan Forsvaret kan frigøre betjente til andre opgaver.

4. Styrke indsatsen mod bander i fængslerne

5. Øge tilstedeværelsen på Nørrebro med en mobil politistation.

6. Skærpe straffen for trusler mod vidner.

7. Forbedre beskyttelsen af vidner i retssager vedrørende bande- eller rockerkriminalitet.

8. Indkøbe overvågningsudstyr som droner og kameraer.

9. Skærpe straffen for hærværk mod overvågningsudstyr.

10. Stille krav om, at man skal registreres hos politiet, hvis man vil bære skudsikker vest.

11. Undersøge muligheden for at opløse Loyal to Familia.

12. Skubbe på lovarbejdet om mulighed for udvisning af rocker- og bandemedlemmer.

 

Jyllands Posten: Forsvaret skal bevogte grænsen fra september

Jyllands Posten: 50 nye mand og strengere straffe skal stresse bander