Etter at Kongressen denne uken vedtok nye og skjerpede sanksjoner mot Russland, har Putin fått nok. USA må redusere antall diplomater og teknisk stab til samme nivå som russerne har i USA: 455. Det betyr at 700 amerikanere må ut.

Obama utviste 35 diplomater og beslagla et landsted utenfor Washington som russerne var flittige brukere av.

Putin lot den gang være å gjengjelde, i håp om en bedring av forbindelsene under en ny president. Det har ikke slått til og etter at Kongressen vedtok nye sanksjoner synes åpenbart Putin at det kan være nok.

Nå vil Moskva at den amerikanske representasjonen ikke overstiger den russiske i USA:

Such a reduction will lead to the expulsion of around 700 staff members, said Russian parliamentary vice-speaker Sergei Zheleznyak.

“This will be felt by American diplomacy,” Mr. Zheleznyak said on state television. “The measures against the United States have been a long time coming.”

I tillegg stenger Moskva en eiendom amerikanerne har brukt til rekreasjon og en del lokaler brukt til varelagre. En grunn til at det er så mange flere amerikanere i Russland enn russere i USA, er bl.a at USA bygger ambassadebygg i Moskva og det gjør de bare med egne folk.

Donald Trump har ennå ikke sagt om han kommer til å undertegne den nye loven om sanksjoner. Det vil være politisk umulig for ham å nedlegge veto.

Forholdet mellom Russland og USA er blitt både komplisert og spent. Kongressens overveldende flertall for skjerpede sanksjoner – Representantenes Hus stemte 419-3 for – sier noe om den tverrpolitiske besluttsomheten. Kongressen vil straffe Putin for innblandingen i valgkampen.

Samtidig har demokratenes og de liberale medienes hardkjør mot Trump om «collusion» gjort Russland til innenrikspolitikk.

Det er blitt en floke og det underlige er at demokratene nå er mer haukete enn selv de mest kommunistfiendtlige republikanere var under den kalde krigen.

Dette er en stor politisk endring som nesten ikke kommenteres.