Nytt

Stillbilde: Génération Identitaire

 

Flere nasjonale organisasjoner tilhørende den militante ungdoms­bevegelsen av innfødte europeere kalt Génération Identitaire (GI) har gått sammen om anskaffelsen av et skip med sikte på å forhindre NGO-enes transport av migranter over Middelhavet til Europa, opplyser en AFP-melding offentlig­gjort i Le Point og i Libération.

I videoer på bevegelsens franske og italienske Facebook-sider kunngjør GI at skipet de har anskaffet, kan være på havet en måned i strekk med et mannskap på tredve ombord. Aktivistene forteller at de vil følge med på NGO-enes virksomhet og gripe inn hvis de ser ulovligheter, samarbeide med Libyas kystvakt for å bringe migranter tilbake til kysten av Nord-Afrika, og selv komme til unnsetning og foreta slik transport dersom de fanger opp SOS-signaler fra migranter.

NGO-ene er menneske­smuglernes direkte medsammen­svorne, sier GI-talsmannen Pierre Larti. Initiativet er en fortsettelse på langt mer ambisiøs skala av stuntet som en håndfull aktivister – med selskap av den canadiske journalisten Lauren Southern – gjorde i havnebassenget i Catania i mai, da de ombord i en liten båt sperret for SOS Méditerranée-skipet Aquarius, da dette var på vei ut av den sicilianske havnen.

Det største hinderet for bevegelsens planer er finansieringen. Génération Identitaire opplyser selv at de trenger 60.000 euro for å sette det nyanskaffede skipet i drift i Middelhavet. Bevegelsen tok opprinnelig i bruk PayPal for å skaffe midler, men etter at en rekke organisasjoner mobiliserte for å hindre dette, er den aktuelle kontoen blitt frosset. Ifølge L’Express sier GI imidlertid selv at en del av pengene ble overført til en bankkonto innen så skjedde.

Bevegelsens bankforbindelse Crédit Mutuel har også frabedt seg å ha GI som kunder, og har kunngjort oppsigelse av kontoen der, men siden dette skjer med to måneders varsel, kan kontoen fortsatt brukes til sitt formål en stakket stund. Bevegelsen har derfor kunngjort en tidsbegrenset innsamlings­aksjon under navnet Defend Europe.

Såkalt antirasistiske bevegelser tar til orde for at påtale­myndig­heten må straffe­forfølge GI, mens en organisasjon kalt «Some of us» sågar har oppfordret den franske regjeringen til å oppløse bevegelsen.

GI-skipet forventes å komme i drift i løpet av juli, skriver den italienske avisen Il Giornale, som også opplyser at Génération Identitaire har begynt å ta imot donasjoner ved hjelp av Bitcoin. Bevegelsens italienske talsmann Lorenzo Fiato sier at GI har mottatt mange eksterne henvendelser fra personer – herunder sjøfolk, fotografer og sikkerhets­eksperter – som ønsker å delta i arbeidet ombord.

Om dette prosjektet går som planlagt, og hva slags konfrontasjoner det kan være duket for, gjenstår å se. Sikkert er det at situasjonen i Middelhavet tilspisser seg på flere plan.