40 % av svenske fremmedkrigere er nå kvinner. Det er en voldsom vekst. Selv om det fysiske kalifatet nedkjempes, vokser det digitale kalifatet.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.