Nytt

Stadig flere svenske jenter og kvinner reiser til Syria og Irak for å slutte seg til militante islamistgrupper, ifølge svensk sikkerhetspoliti.

Hver fjerde som reiser fra Sverige for å slutte seg til den ytterliggående islamistgruppa IS, er nå kvinne, ifølge Säpo. De ser med bekymring på utviklingen.

– Hvem som helst, uansett kjønn, kan overta en lastebil og kjøre den inn i en folkemasse, sier statsviteren Jessica Katz til Aftonbladet.

For fem år siden var det kun et fåtall svenske kvinner som reiste til Syria og Irak for å slutte seg til IS, men Forsvarshögskolan i Sverige anslår i rapporten “Swedish foreign fighters in Syria and Iraq” at de nå utgjør 40 prosent av alle svenske fremmedkrigere i disse landene.

Samtidig med at IS er drevet på retrett, har de trappet opp sin virksomhet for å rekruttere flere kvinner.

Urovekkende

– For drøyt to år siden begynte IS i sin propaganda å henvende seg direkte til kvinner. Det er tydelig at dette tiltaket har hatt effekt når vi ser på antallet kvinner som reiser, sier forskeren Louisa Tarras-Wahlberg ved International Center for the Study of Violent Extremism til Aftonbladet.

– Det er alvorlig og urovekkende at flere kvinner har reist til et krigsområde og sluttet seg til islamistiske grupper. Ifølge svensk lov er det forbudt å rekruttere, oppfordre til og utdanne til terrorforbrytelser, sier Karl Melin i Säpos kommunikasjonsavdeling.

– Vi gjør ingen forskjell på menn og kvinner når det gjelder vurdering av trussel, sier han.

Vanskelig å fastslå

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) skriver i sin rapport ”Det digitala kalifatet” at det er vanskelig å fastslå hvor stor risiko de kvinnelige fremmedkrigerne utgjør når de vender hjem til Sverige.

Kvinnene i IS forekommer først og fremst i propaganda, der de markedsfører rollen som hustru og mor. De viser til romantiske ekteskap med IS-krigere og deler sine hverdagslige erfaringer, i håp om å overtale andre kvinner til å rekruttere seg.

Kvinner i IS poserer imidlertid også med våpen i sosiale medier til tider, påpeker FOI-rapporten.