Innenriks

Et avsperret område på Grønland i Oslo etter funn av en «bombelignende gjenstand» den 8. april 2017. Foto: Ole Petter Skonnord / Reuters / Scanpix.

17-åringen som ble pågrepet med en sprengladning på Grønland i Oslo, er varetektsfengslet i to nye uker. Retten mener han skulle bruke bomben til terror.

Gutten anket fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett 2. juni, men torsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken, skriver VG.

«Lagmannsretten fester ikke lit til siktedes forklaring om at han ikke hadde tenkt å sprenge den hjemmelagde bomben i Oslo sentrum, og legger til grunn at bomben var tenkt brukt i en terrorhandling. Påtalemyndigheten har pekt på at etterforskningen har bestyrket mistanken om siktedes vilje til å utføre terrorhandlinger, og har også vist til at tiltalte samme dag som han ble pågrepet, videresendte en film som oppfordrer til terroraksjoner», skriver retten.

Nekter skyld
Ifølge forsvareren, advokat Javeed H. Shah, nekter 17-åringen straffskyld.

– Han vedkjenner seg heller ikke beskrivelsen av at han hadde forsett om å skade noen, uttaler forsvareren til VG.

Det var lørdag 8. april i år at et større område på Grønland i Oslo ble sperret av etter funnet av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro. Samtidig ble 17-åringen pågrepet.

Terrorsiktelse
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven. Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST.

Den siktede gutten er russisk statsborger med bakgrunn fra det urolige Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold.