Innenriks

Politiet sperret av et stort område i Oslo den 8. april 2017 etter funn av det som viste seg å være en bombe. Foto: Ole Petter Skonnord / Reuters / Scanpix.

 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil tiltale den terrorsiktede 17 år gamle russiske statsborgeren som i april ble pågrepet for å ha plassert en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum, ifølge opplysninger som Nettavisen er blitt gjort kjent med.

17-åringen hadde tidligere gitt uttrykk for IS-sympatier og søkt bombeinformasjon på nettet, men likevel nekter straffeskyld. En rettssak mot ham er allerede blitt berammet fra 2. oktober i påvente av påtalemyndighetens beslutning, som enn så lenge ikke foreligger offisielt.

Utad behandles temaet med ordknapphet:

– Jeg kan bekrefte at vi er i sluttfasen av etterforskningen. Det gjenstår ennå noen formelle prosesser så jeg ønsker ikke å uttale meg om hva vi innstiller på, sier politiadvokat i PST Kathrine Tonstad til Nettavisen.

Formelt inngir PST en innstilling til Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST), som behandler saker som etterforskes av Kripos og PST. Det er NAST som til syvende og sist avgjør om det blir tatt ut tiltale, om saken skal henlegges eller om PST må gjøre ytterligere etterforskningsskritt i saken.

I denne saken gjenstår det bare formalia og PST vurderer nå hvilke bestemmelser i straffeloven 17-åringen skal tiltales etter.

Avisen skriver at PST har rekonstruert den bombelignende gjenstanden, og funnet at den høyst sannsynlig var en fungerende bombe. I rettspapirene heter det at skadepotensialet var «begrenset», til tross for at personer i nærheten kunne ha blitt påført «betydelig skade».

Den offentlige oppmerksomheten om saken har dabbet kraftig av siden 17-åringen ble siktet og varetektsfengslet, og Nettavisen ser ut til å være alene om å ha fulgt den opp. Mon tro om PST hadde tenkt å vente til etter valget med å kunngjøre tiltalebeslutningen?