Forsvarer Aase Karine Sigmond

Den nå 18 år gamle mannen som ble tatt med en hjemmelagd, eksplosiv innretning på Grønland i Oslo, får anken opp for Høyesterett.

Mannen anfører i sin anke at lagmannsretten ikke hadde forstått loven riktig da han ble dømt til ett års fengsel i mars i år for å ha laget en liten bombe, som han hadde til hensikt å detonere. Ankeutvalget til Høyesterett har kommet til at spørsmålene som reises i anken, vil ha betydning også for andre saker, og har tillatt anken fremmet.

De faktiske forhold er ubestridt. 18-åringen har erkjent at han laget bomben – bestående av en flaske lightergass, en lighter og 40–50 metallbiter – men nekter for at han hadde til hensikt å utløse den for å skade noen. Forsvareren hans mener loven på dette punktet uansett ikke rammer forberedelser til handlinger som hadde vært ulovlig hvis de ble begått.

Den da 17 år gamle gutten, som opprinnelig kommer fra Russland, ble kontrollert av politiet på Grønland da han håndterte posen med den eksplosive innretningen bak et utested ved Vaterland bru.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mente gutten hadde til hensikt å detonere den hjemmelagde bomben, selv om skadepotensialet var lite. Det ble tillagt skjerpende betydning at gutten hadde uttrykt sympati for ytterliggående islamisme.

Gutten sammenlignet innretningen med fyrverkeri og forklarte i retten at han ville teste den i skogen sammen med to venner.