Sakset/Fra hofta

Møtene mellom G7-landene – bestående av de sju avanserte økonomiske stormaktene USA, Japan, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Canada – finner i år sted i Italia, og høydepunktet, altså møtet mellom alle statslederne, går av stabelen i Taormina på Sicilia den 26. og den 27. mai – et deilig og spektakulært lite sted, kjent for mange norske turister, med gresk amfiteater, samt utsikt over havet og den jevnt og trutt dampende vulkanen Etna.

Møtet er kanskje forbundet med en smule mer nysgjerrighet enn normalt, fordi det er det første i sitt slag etter Brexit og Trump. Fire av de sju lederne – Donald Trump, Theresa May, Emmanuel Macron og Paolo Gentiloni – deltar da også for første gang.

Naturligvis er sikkerhetsopplegget som alltid formidabelt, som seg hør og bør med så prominente gjester, ikke minst i en urolig tid som vår. Tusenvis av tjenestepersoner er involvert i forberedelsene, og de første konkrete sikkerhetstiltakene blir iverksatt flere dager i forveien – blant annet med sikte på å beskytte statslederne mot terrortrusler og aggressive demonstranter. Overflyvningsforbud, snikskyttere på takene, veisperringer, sikkerhetssoner, barrierer, sjekkpunkter samt kontroller av personer og kjøretøy blir en del av hverdagens orden i området de kommende dagene.

Et av tiltakene fortjener imidlertid å fremheves spesielt. Corriere della Sera skriver i dag at det fra og med neste mandag – altså den 22. mai, fire dager før møtet begynner – vil bli forbudt å legge til kai ved sicilianske havner. Det er ikke før den 28. mai, dagen etter at møtet slutter og gjestene formodentlig er reist hjem, at normaliteten gjenopprettes.

Det er ikke særlig vanskelig å tenke seg grunnen til en slik uhørt inngripen i den normale samferdselen: Med alle migrantbåtene som kommer til Sicilia, er øya full av uidentifiserte personer. Catania er skarve fem mil unna. Det behøves ganske enkelt et pusterom for å forvisse seg om at alt er gjort for å identifisere sikkerhetstrusler blant de sist ankomne.

Tiltaket bringer tankene hen på Norges midlertidige suspensjon av Schengen-avtalen i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris i 2012: De prominente gjestene, nesten alle svorne tilhengere av Schengen-avtalen, måtte beskyttes mot risikoen den frie flyten av mennesker avstedkommer.

Denne gangen må Angela Merkel, Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni og Justin Trudeau beskyttes mot migrantene de ønsker velkommen.


Portrettene: Wikimedia Commons. Utsnittet av migrantbåten: Ismail Zitouny/Reuters/Scanpix.

 

Et spørsmål melder seg: Hvorfor skal ikke vanlige borgere nyte godt av en slik beskyttelse til daglig? Det er åpenbart både teknisk og juridisk mulig å stanse ilandstigningene, bare man finner en god nok grunn. Skal ikke statslederne beskytte befolkningene også, i tillegg til seg selv?

Det kan virke som om sikkerhetsarbeidet i forbindelse med ministermøtene i G7 har gitt visse frukter. Kort tid før møtet mellom G7-landenes finansministere i Bari 11.–13. mai ble det nemlig rullet opp et nettverk av somaliske menneskesmuglere i Bari, Catania og Salerno med forbindelseslinjer til jihadister. Seks somaliere ble arrestert, og ni er ettersøkt.

La Repubblica skrev om saken den 10. mai:

De avventet ilandstigningene av somaliske migranter, oppsøkte dem i asylmottakene i Puglia og på Sicilia, og organiserte ulovlig transport av dem til Nord-Europa. Det hele til en pris av 900 dollar pr. migrant, som fikk en pakke med «alt inkludert»: falske dokumenter, kost, losji, rene klær og billetter til reisen.

Det kriminelle nettverkets leder var den 33 år gamle somalieren Ismail Olhaye Hussein, innehaver av to hemmelige pengeoverføringsbyråer kamuflert som kulturforeninger, sågar offentlig finansierte. Hundrevis av migranter, spesielt mindreårige, er blitt befordret nordover av organisasjonen – ikke minst til Storbritannia, Sverige og Tyskland. En korrupt ansatt i Bari kommune var behjelpelig med å skaffe falske attester.

Men vel så bekymringsfullt er det at etterforskningen av nettverket har brakt på det rene at det har forbindelser til personer med jihadist-sympatier, nærmere bestemt for den somaliske terrorgruppen al-Shabaab, som allerede er blitt arrestert for å ha smuglet fremmedkrigere til Italia.

Denne organisasjonen er naturligvis ikke den eneste i sitt slag. Den resulterende risikoen lever vi med hver dag. Men den dempes kraftig hvis det arrangeres et G7-møte i nærheten. Hva om vi andre også fikk litt forhøyet sikkerhet i hverdagen?

 

Corriere della Sera – La Repubblica