Krisen i dagens vestlige samfunn gjenspeiler de siste tiårene av den romerske republikken: massearbeidsløshet, sosial polarisering, demografisk tilbakegang, globalisering, materialisme; masseinnvandring, kosmopolitisme, individualisme, opphør av religiøs tradisjon, fundamentalisme, oppløsning av familien, teknokrati, asymmetrisk krigføring, politisk korrekthet, populisme, sosiale utgifter, politisk likegyldighet, statsgjeld, lobbyvirksomhet og en kultur for «brød og sirkus». Disse parallellene er opplagt lite flatterende for nåtiden, men likhetene er så åpenbare og farlige at jeg tror vi går samme skjebne i møte som den romerske republikken.

Historikeren David Engels til Il Foglio den 11. februar 2017