Selv om Kunstnernes Hus for kort tid siden ansatte en ny direktør, vil det ta lang tid før hun kan få innflytelse på utstillingsprofilen. Det eksisterende programmet er fortsatt i funksjon, og den pågående utstillingen fortsetter i samme traurige og uinteressante sporet. Begge Husets overlyssaler er nå okkupert av kunstneren Kjell Varvins arbeider. I følge utstillingens tittel «FRI GEOMETRI, Ustabile variabler», jobber Varvin med romlige og geometriske installasjoner. Kort sagt med nonfigurative komposisjoner av geometrisk karakter.

Varvin har jobbet med den type problemstillinger i årevis, det vil si i skjæringspunktet mellom minimalisme og konseptuell kunst. De to perspektivene, eller metodene, henger egentlig sammen, for jo mer minimalistisk og meningstomt uttrykket er, desto sterkere blir behovet for konseptuell teori. Derfor lurer man umiddelbart også på hva Fri geometri og ustabile variabler betyr. Geometrien bygger som kjent på lovmessighet, og en eventuell fri håndtering av geometrien vil jo innebære at man bryter med dens lovmessighet, og dermed plasserer seg utenfor det geometriske fagfeltet. Den frie håndteringen av geometrien er da heller ikke fri, siden kunstnerens kreative strategi alltid er bundet av den matematiske lovmessigheten han prøver å bryte med.

De ustabile variablene har samme type teoretiske inkonsistens, eller uklarhet. Variabler kan enten være avhengige eller uavhengige, men det forutsetter at de inngår i et målrettet system som gir stabile og etterprøvbare resultater. Ustabile variabler kan ikke brukes til noe som helst, annet enn å tåkelegge det man driver med. Det ser vi da også på Varvins arbeider, de svarte stålstengene, trolig variabler, som danner romlige strukturer uten helhet og mening.

Disse arbeidene av Varvin er ikke så mye geometriske legemer, som de er tegneriske strukturer. Utgangspunktet er tydeligvis tegningen og strekens muligheter for å skape linjer i rommet. Kunstneren prøver å overføre strekens flatekarakter til romlige linjer av svarte stål- stenger. Det er et greit opplegg. Disse svarte stengene sveiser han sammen til komplekse former, som stadig skifter retning og omfang, men uten at de har noe bestemt mål for øye. Det er ikke så greit.

Begge salene i Huset er fylt med slike målløse konstruksjoner. Her du sett én, har du sett alle, selv om ingen av dem er like. Kunstneren prøver stadig å endre på strukturen. Ja hver dag forandrer han på enkelte konstruksjoner, slik at de ikke skal virke statiske og stabile, men uten at endringene blir noe mer interessante og betydningsbærende av den grunn. Siden disse endringene er tilfeldige og stålvariablene ustabile, peker de allikevel ikke i retning av et mer bestemt kunstnerisk uttrykk. Kall det gjerne Fri Geometri, men effekten av denne friheten er så tvangsmessig og monoton at man forlater Kunstnernes hus med et inntrykk av at institusjonen nå bare er fylt opp med hjernespinn i svart stål.

 

Kunstnernes Hus:
Kjell Varvin
Installasjoner, skulpturer, malerier etc.
Varer fra 4. mars til 30. april

Foto: Christina Leithe Hansen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂