Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjeddes (Frp) krav om at Forsvarets nytilsatte feltimam måtte sparkes etter at han hadde rådet en tvangsgiftet kvinne til å bli i ekteskapet, falt for døve ører:

Sist mandag ble Najeeb-ur-Rehman Naz tilsatt i jobben, opplyser Forsvarets Forum, hvor Naz kan beskues iført svart kalott og hærens uniform med majordistinksjoner.

Feltprost Alf Petter Hagesæther leste innsettelsesbrevet fra World Islamic Mission, moskeen der Naz kommer fra.

Major Naz begynte sin tale med opplesning fra Koranen.

Det hele ble også bivånet av en annen islamfunksjonær:

Sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson representerte Forsvarets ledelse under seremonien. Generalsekretær Methab Afsar i Islamsk Råd Norge holdt foredrag.

De væpnede styrkene i et land hvis verdigrunnlag forblir den kristne og humanistiske arven, og hvis riksvåpen har det kristne korset øverst, har altså tilsatt en person hvis kall i livet er å forkynne en religion som både teologisk og kulturelt står i motstrid til den arven.

Islamismen har med det fått en fot innenfor Forsvaret.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂