Hva skal Norge egentlig med et forsvar bestående av stridsvogner, fly, våpen og denslags, dersom det åndelige forsvaret er helt nedbrutt?

Til tross for at Grunnloven fastslår at «verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv», ble en nyopprettet stilling som feltimam – og en annen som felthumanist – i Forsvaret utlyst i fjor sommer. Dette hadde ligget i kortene i noen år på grunn av en oppfatning om at flere livssyn måtte «løftes frem» (hva med katolikkene?).

Bemerkelsesverdig nok gikk det ikke mange dagene fra Najeeb ur Rehman Naz på nyåret ble tilsatt som Norges første feltimam, til han gikk ut offentlig og fortalte om en hendelse fra 2015 hvor han hadde følt seg krenket av en offiser, fordi denne inne på Akershus festning hadde spurt om han var sikkerhetsklarert. Det handlet etter Naz’ oppfatning om utseende og diskriminering.

 


Najeeb ur Rehman Naz, foto: Wikimedia Commons

 

Man kan ha det mye moro med å tenke over at en sånn sytepave… unnskyld: -imam blant annet skal ha til oppgave å trøste muslimske soldater som sliter litt, hva enten det er i krig eller fred. Men latteren blir sittende litt fast i halsen med tanke på at ingen har vist tegn til å be mannen om ta seg sammen, tvertimot.

I tillegg til å være lettkrenket, viser det seg at den nye feltimamen støtter opp om tvangsekteskap. Vårt Land skriver tirsdag at Naz på nettsidene til World Islamic Mission i november i fjor under henvisning til koranvers hadde rådet en tvangsgiftet muslimsk kvinne til å respektere sitt ekteskaps plikter og ansvar, selv om tvangsekteskap er et «onde» og hun hadde full rett til ikke å akseptere det.

Hos norske myndigheter tar man det pent:

– Uheldig dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap, sier seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Når en person tar kontakt og opplyser om at hun eller han er tvangsgiftet, bør de få informasjon om sine rettigheter og om hvor de kan søke om hjelp, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

«Uheldig». «Bør». Reaksjonene må sies å være spake. Mon tro hvordan man ville ha reagert dersom en norsk prest hadde sagt noe lignende? Etter norsk lov er tvangsekteskap ikke bare ugyldige, slik at de ikke avstedkommer noen plikter å ivareta, de er også ulovlige. Imamen er altså blitt forelagt vitnesbyrd om en forbrytelse, og har invitert offeret til å leve med gjerningsmannen.

Man kan sminke islam så mye man vil, men det endrer ikke på det faktum at islam står i motstrid til vår sivilisasjon. Forsvarets øverste sjelelige stridsmann har ikke desto mindre kapitulert:

Alf Petter Hagesæther er sjef for Feltprestkorpset, og feltimamens overordnede. Han skriver i en melding til Vårt Land at han og Naz er prinsipielt enige i at tvangsekteskap ikke er å anbefale. Men hvorfor Naz ber henne om å bli værende i ekteskapet må være ut fra sjelesørgeriske grunner som jeg ikke kjenner til.

Overordnet, men underkastet.

Et spørsmål som melder seg, er om noen sentralt i Forsvaret har klart for seg hva slags sikkerhetstrussel en muslimsk soldat eller offiser kan utgjøre dersom ummahen plutselig skulle kalle på vedkommende. Ved Fort Hood i USA den 5. november 2009 var det en muslimsk major i det amerikanske forsvaret ved navn Nidal Hasan som skjøt og drepte 13 personer og skadet 32 andre mens han ropte «Allahu akbar». Vår hovedalliertes president sier at hans største utenrikspolitiske prioritet er å bekjempe den islamske terrorbevegelsen IS, og vi vet at det ikke er vanntette skott mellom mainstream islam og terror-islam, som begge befinner seg i vår midte.

Samlet sett utgjør disse omstendighetene enn så lenge bare et tenkt risikoscenario i Norge. Men det sparer oss altså ikke for islams krig mot våre verdier.

 

Vårt Land

NBT-meldingen om saken er offentliggjort av TV 2 og Nettavisen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.