Innenriks

Hva skjer med feltprestkorpsets logo hvis et navneskifte til noe «livssynsnøytralt» fjerner henvisningen til det kristne?

 

Forsvarets feltprestkorps ønsker seg et mer «inkluderende» navn, og regjeringen foreslår å endre navnet til «Forsvarets tros- og livssynskorps», skriver Dagen.

– Dette er inkluderende navn for alle som inngår i korpset. Det er vanskelig for humanetikere og imamer å være medlem av et prestekorps, sier feltprost Alf Petter Hagesæther til Dagen.

Dersom forslaget går igjennom, er det en snart ti år lang kamp fra Hagesæthers side for å gi avkall på prestetjenestens egen identitet spesielt og Norges kristne tradisjon generelt, som krones med seier.

Til Vårt Land den 22. november 2008 beskrev han feltprestkorpset som «tverreligiøst», og la til: «Min drøm er at vi skal ansette en feltimam. Jeg håper virkelig vi kan få til det.» Hagesæthers drøm gikk i oppfyllelse sist vinter, da den lettkrenkede tilhenger av tvangsekteskap Najeeb ur Rehman Naz ble tilsatt i imamstillingen.

Siden 2008 er korpset ikke lenger bare «tverreligiøst», men også utvidet til å bli antireligiøst:

– Tjenesteordningen fra 2015 er utdatert og vi ønsket en ny forskrift som formaliserer utvidelsen der ikke bare religiøse samfunn er med. Også livssynssamfunn skal kunne levere tjenester. For alle praktiske formål er det snakk om humanetikere, og der er Human-Etisk Forbund størst, sier Hagesæther.

Elendigheten er ikke uten en viss iboende komikk, som Kirkvaag, Lystad og Mjøen i sin tid neppe kunne ha overgått, all den tid

tittelen «feltlivssynshumanist» fortsatt er under diskusjon.

På mindre enn ti år har altså Hagesæther – i teorien en Kristi tjener som er forpliktet på misjonsbefalingen – lyktes i å omgjøre det som i utgangspunktet var en kristen institusjon, til noe som skal være så überinkluderende at det ikke inkluderer noen som helst. For hvem i all verden er det som føler seg hjemme i noe så klamt, falskt og kunstig som denne høflige livssynssausen som samfunnet forsøkes omgjort til?

Feltprestkorpsets identitetsmessige nedleggelse er en logisk endestasjon for den synkretismen som også Den norske kirke flørter med. At Forsvaret er den institusjonen som ikke klarte å forsvare det kristne livssynsgrunnlaget som Grunnloven fortsatt fremhever, er litt av en skjebnens ironi.

 

Kjøp «Godhetens tanketomme ondskap» av Kent Andersen her.