Innenriks

Morgenandakten i NRK P1 har 300.000 daglige lyttere. Nå skal det bli mer mangfold. På mandag ble både Fadervår og velsignelsen overraskende utelatt. Morgenandakt uten Fadervår og velsignelse fikk avisen Dagen til å reagere og de tok kontakt med NRK.

nrk.njord.røv

Njord Røv, leder for NRKs livssynsredaksjon uttalte at NRK ønsker mer variasjon og at det på sikt kan bli aktuelt å invitere andaktsholdere fra andre religioner.

NRK har kanskje forstått at andaktens lyttere er en utdøende gruppe, og at man må starte planleggingen med å tilpasse seg nye, potensielle lyttergrupper som vil øke i antall i takt med demografiske endringer. Men sannsynligvis har noen i et redaksjonsmøte påpekt at andakten er for ekskluderende og kanskje også diskriminerende og at mangfoldet i samfunnet må gjenspeiles, også i morgenandakten.

De faste lytterne av morgenandakten ønsker naturligvis å få ha andakten sin i fred. Andakten er kristen og ikke et livssynsprogram. Dette tiltaket vil ikke lokke til seg nye lyttere som kanskje NRK håper, men garantert få den trofaste lytterskaren av morgenandakten til å skru av radioen.

27821058_382342c

Hvor mange av disse vil utgjøre den fremtidige lytterskaren av morgenandakten?

Selv Mohammad Usman Rana mener de kristne må få lov til å ha andakten sin i fred:

– Det er positivt at NRK reflekterer det religiøse mangfoldet vi har i Norge, men jeg forstår også kristne som synes at morgenandakten skal være som den alltid har vært – rettet mot kristne. Kanskje NRK kan finne andre måter å inkludere muslimske bønner på, slik at det ikke går ut over den kristne andakten, foreslår han.

Njord Røv kommenterer de planlagte endringene:

– Noen har savnet Fadervår og velsignelsen, mens andre har ønsket endringen velkommen. Vi ønsker større bredde og variasjon i alt vi lager, og i flere år har vi på fredager kjørt andakt uten Fadervår og velsignelse. Vi vil understreke at dette ikke er borte fra andakten, vi har bare organisert det annerledes. Begge deler er til tilbake igjen allerede neste uke, sier NRKs Njord Røv til VG.

Man må kanskje jobbe i NRKs redaksjon for å forstå hva han mener med «organisert annerledes». Sender de Fadervår i Nitimen og velsignelsen som et reflekterende pauseinnslag i sportsnyhetene isteden?

Njord Røv kan berolige sine lyttere med at det ikke skjer med det første:

– Vi ønsker å ha stor takhøyde for våre andaktsholdere. Andakten er et sted hvor de vi inviterer snakker om sitt forhold til tro. Vi skal speile det religiøse mangfoldet i Norge, men det vil nok være en overvekt av kristent innhold i lang tid fremover, sier han.

– Stortinget har jo gitt NRK i oppdrag å speile mangfoldet i samfunnet, og det gjelder også i livssyn. Så er det spørsmål om hvilke flater man skal gjøre det på. Andakten er fortsatt en kristen andakt, og det skal den være i overskuelig framtid, sier Røv.

Ja, det vil være en overvekt av kristent innhold frem til de eksisterende lytterne dør ut. Morgenandakten har nok skiftet navn innen den tid.

VG  Dagen