Kommentar

Katolisismen helliggjorde barnet og jomfru Maria, og i Treenigheten finner vi Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd. Det peker mot Familien som det helt sentrale i kristendommen.

Lørdagsrevyen hadde 18. desember – en uke før jul – en reportasje om at den vanlige kjernefamilien ikke passer for alle. Reporter Olav Døvik viste til de høye skilsmissetallene. Kanskje det er på tide å åpne for nye konstellasjoner? Spørsmålet blir stilt innsmigrende, tilforlatelig, som om polygami er et seriøst alternativ.

Navet i reportasjen var et intervju med en irsk professor i familieterapi, Jim Sheehan, som er gjesteforeleser ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo.

Man måtte klype seg i armen: Kommer tanken om polygami fra en person ved Diakonhjemmet?

Journalist Døvik hadde bygget opp innslaget for at det skulle gi mest mulig tyngde til Sheehans tanker. Reportasjen bar preg av kampanje eller misjonering.

– I mitt arbeid med par og familier der det har foregått utroskap, har det vært klart at noen personer ganske enkelt ikke vil begrense seg til én seksualpartner. De kan likevel ikke ønske et forhold og en grad av tilhørighet – med flere enn en person. Kanskje en ekteskapsform med tre eller fire personer passer dem bedre. Vi er nødt til å tenke på mer kreative måter enn vi har gjort hittil.

Og nå vil være et godt tidspunkt å gjøre det på, mener Sheehan.

– Det har vært et stort psykisk steg for folk å utvide ekteskapsbegrepet til også å gjelde lesbiske og homofile. Jeg tror det vil oppmuntre oss til å tenke mer på alternativer.

Da den nye nøytrale ekteskapsloven ble vedtatt i ekspressfart var det noen som hevdet at neste skritt ville være legalisering av polygami. Nå kommer forslaget fra en professor ved Diakonhjemmets Høgskole, frisert og servert av NRK, i beste sendetid.

Sheehan får utbre sine tanker uimotsagt, og hele innslaget var redigert for å bygge opp under hans tanker. Det var innstudert en dansescene der et par danset med en annen mann som deltakende tilskuer. Settingen var tilgjort erotisk. Den avbrøt intervjuene, og skulle illustrere hva? at trekanter er noe alle drømmer om?

Innslaget virket som en fortsettelse av Einar Gelius` sex-bok: etter the Golden Shower, og Trekant-serien, får vi introdusert polygami velsignet av NRK. Gelius er prest og Diakonhjemmets Høgskole har hatt en kristen forankring. Men at institusjoner er kristne synes i dag ikke å være noen hindring for å spre antihumanistiske og antikristelige budskap, jfr. sognepresten på Ellingsrud, Klara Vogl, som ville ha Koran-lesning i skolegudstjenesten.

Er det tilfeldig at alle disse tingene skjer samtidig? Jeg mener ikke at de er synkronisert i tid, men de er synkrone i innhold: det er et angrep på troens verdigrunnlag, innenfra.

Fienden befinner seg ikke lenger utenfor murene, den befinner seg innenfor. At det gjelder politiske partier og medier, dvs. helt sekulære institusjoner, er ikke så overraskende, men at kristne institusjoner og selve kirken er springbrett for slike angrep, er mer overraskende.

Det sier noe om hvor dypt vi allerede har falt. Folk reagerer instinktivt på disse budskapene, men de får ikke lenger noen respons ovenfra. Vårt Land eller Aftenposten eller biskoper rykker ikke ut og forsvarer verdiene. Det er taust, tomt, forlatt.

Opplagte innvendinger – om familiens plass i kristendommen, og skilsmissene som uttrykk for en eksistensiell og verdimessig krise, ble ikke berørt. Dvs. man tillot seg å snakke som om det er på tide å se seg om etter nye modeller. Ingenting om menings- eller autoritetskrise.

At heller ikke islam ble nevnt, med sin legaliserte polygami, var også påtakelig. Muslimer lever i polygame forhold i Europa, og myndighetene foretar seg ingenting. Tvert om presses det på for å få godkjent muslimske familielover.

Er det snakk om en knipetangsmanøver? Familieterapeuter lokker med nye konstellasjoner som sammenfaller med islamistenes ønsker. Hvordan skal familier kunne forsvare seg mot slike angrep?

At Sheehans tanker ikke var villskudd ble demonstrert da han fikk støtte av en kollega ved Diakonhjemmets Høgskole, førsteamanuensis Anne Kyong Sook Øfsti.

– Jeg tenker at dette er en spennende og utfordrene tanke og et veldig viktig spørsmål til parterapifeltet. Jeg er veldig opptatt av det Jim sier om at det ikke er snakk om at alle parforhold skal oppløses eller at man skal leve sammen tre, fire eller singel for den del, men spørsmålet er mer hvordan kan det ha seg at paret er så tatt for gitt som den absolutte og akseptable størrelsen som man ikke kan diskutere i vår tid, sier Øfsti som jobber som parterapaut og har gitt ut fagbøker på feltet.

Den alternative tanken har bygget på selvrealisering. I skyggen av den ser det ut til at noe helt annet har vokst frem: et ønske om å ødelegge selve fundamentet for samfunnet og vestlig sivilisasjon: familien.

Angrepet på familien sier noe om hvor dypt krisen i vår egen kultur stikker.

På toppen av det hele hadde Olav Døvik trukket frem en gammel reportasje med en næringsdrivende innen konjakk, Jon Bertelsen, som lever med to koner. Det var to vakre jenter, men både de og Bertelsen hadde dette merkelige – «noe er galt» – over seg, som folk i sekter ofte har.

Det største problemet med en trekant var ifølge NRK å finne julegaver til to koner. Typisk nok var det Bertelsen som førte ordet og var sentrum.

At en trekant vil være åsted for maktkamper, kom ikke NRK inn på. Var det tilfeldig at det var en mann og to kvinner? Er ikke denne ideologien bare en legitimering av gamle hersketeknikker, av menns drømmer om å herske over kvinnene? Av haremsdrømmer? Det var noe lugubert og frastøtende over hele reportasjen, fordi den idylliserte et svært alvorlig tema.

Det var både kjendis-faktor, kommersiell faktor og propaganda sauset sammen til en pakke.

Helt på slutten kom motforestillingen fra professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Fredrik Thuen:

– Jeg deler ikke hans syn på at det er et skrikende behov for en diskusjon om alternativer til ekteskapet eller om det monogame parforholdet. Snarere tvert i mot, de aller fleste ønsker å være i et parforhold så lenge som mulig, sier Fredrik Thuen.

Institusjoner som for bare kort tid siden ble regnet som samfunnets støtter; NRK, Kirken og Diakonhjemmets Høgskole, er i dag utgangspunkt for angrep på samfunnets mest grunnleggende fundament: familien og det sett av verdier den bygger på.

Ordet hedenskap har fått et nytt innhold.

Det er snart jul.

– Ikke alle passer i parforhold