Sakset/Fra hofta

Foto: 17. mai Oslo. Wikipedia.

Hva er vel 17. mai uten musikkorps? Hva er i dette tatt livet uten musikk – selv om man ikke liker korpsmusikk? Når bærekraft-begrepet kommer inn i skolens drift, ryker korpset ut.

Fra en topp på over 1.900 korps i Norge i 1978, er det i dag ca 1.650 korps for unge og gamle, spredt over det ganske land. En viktig inntektskilde for korpsene er de årlige loppemarkedene. Dette er en fin måte å skaffe nye eiere til ting som ellers ville gått på dynga.

Men dugnadsånden, gleden over musiseringen og det å beherske et instrument, samt et fellesskap som ikke måler høyde, vekt, bredde, opphav, kjønn eller utseende, står nå i fare for å bli ofret på «bærekraftens» alter. I en av landets aller rikeste kommuner, Bærum, trues flere korps med nedleggelse. Budstikka (bak mur) skriver:

I forrige uke skrev Budstikka om Asker og Bærum ungdomskorps (ABUK) som ikke lenger får øve på søndager på Sandvika videregående skole. Både Høvik, Blommenholm Løkeberg skolekorps (HBL) og Tanum og Jong skolekorps har fått avslag på sine søknader om å holde loppemarked på skolen.

Frode Seim i HBL bekrefter at de har fått dispensasjon og kan holde loppemarkedet i april, men ikke til høsten.

– Uten loppemarked er det svært begrenset mulighet for oss å drive videre. Det er helt krise, sier Seim.

Loppemarkedene til Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps og Tanum og Jong skolekorps får ikke være på Sandvika vgs til høsten.

– Vi kommer til å måtte legge ned korpset før året er omme. Vi er avhengig av loppemarkedet vårt, sier styreleder i Tanum og Jong skolekorps, Elisabeth Sørvig.

Etter mer enn ti år med loppemarked på Sandvika vgs, frykter foreldre og musikanter nå at rektors beslutning om å stoppe for utleie i helgene, skal sette presedens for bruken av flere bygg. Og det er ikke bare, bare å finne nye lokaler for 50-60 musikere pluss en haug med utstyr. Korpsene må øve der slagverksinstrumenter er, fordi det krever lastebil å frakte dette rundt omkring.

Sandvika-rektor Ann Hege Wilsbeck Jerves begrunnelse om at «helgeutleie ikke er bærekraftig for skolen, fordi det er for krevende å drifte og administrere fast utleie i helgene», målbærer en tidsånd som ikke har noe forhold til historie og kultur, ikke har peiling på hva man dypest sett snakker om, eller hvordan man egentlig ønsker at det norske samfunnet skal være. Vil hun kanskje heller bruke pengene hun sparer på fritidsklubber som jo er så «in» for tiden? Det er komplett umusikalsk.

Saken får et politisk etterspill i Akershus fylkeskommune, der Sebastian Næss Langaas (H), mener rektors beslutning ikke er i tråd med politikernes vedtak.

– Jeg har derfor sendt et spørsmål til fylkesordføreren som jeg forventer besvart i neste fylkestingsmøte, sier han.

Også leder hovedutvalg plan, næring og miljø i fylkeskommunen, Eirik T. Bøe (V), er opprørt.

– Dette er en sak med flere dimensjoner. Korpsene er svært viktige for fellesskapet og loppemarkedene er hjørnestenen i deres økonomi. I tillegg er loppemarked en stor miljødugnad, sier han.

Men det er ikke mye korpsånd over rektor Ann Hege Wilsbeck Jerves tankegang, og de uendelig mange fibrene som utgjør veven ved navnet Norge blir stadig færre og svakere av en slik misforstått bruk av begrepet «bærekraft».

Et land uten kultur har intet å forsvare.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.