Nytt

Mann redder kvinne – kvinne redder mann. En så selvfølgelig tanke at den ikke engang tenkes når hjelpen trengs. Det skjer på ren ryggmargsrefleks. Men ikke hvis du er muslim. 

Forsvarets Forum kan 19.9.2017 berette om en mentalitet blant muslimske rekrutter som er en demonstrasjon på at a) islam er inkompatibel med vestlige verdier og b) integreringen for mange muslimers vedkommende står på stedet hvil (altså intet spesielt nytt, men likevel…). Det er så man må sjekke kalenderen og årstallet én gang til etter å ha lest starten på artikkelen:

På rekruttskolen på Madla har noen muslimske rekrutter vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn. Temaet har dukket opp under utøvelse av førstehjelpsdrill.

Her legges for dagen en mentalitet som går på tvers av grunnleggende, humane prinsipper.

I Forsvaret blir man ofte stuet sammen i ulike situasjoner. Hvordan løser man dette for eksempel under transport? Sitter jentene på den ene siden av lasteplanet og gutta på den andre? Forsvaret er neppe tjent med å bruke tid på å håndtere slike holdninger. Neste avsnitt egner seg heller ikke spesielt til å få ned blodtrykket:

– Dette har vært diskutert tidligere også, men problemet har blitt løst ved samtaler med den enkelte. Nå ba vi sentrale myndigheter om en prinsipiell avklaring, sier nestkommanderende ved KNM Harald Haarfagre – kommandørkaptein Trygve Jensen.

Rekruttene det gjelder er ca. 20 år gamle, og sannsynligheten for at de er født og oppvokst i Norge som såkalt andre- eller til og med tredjegenerasjons innvandrer er stor. Her må man altså som voksen og stridsdyktig ha helt elementære holdninger til det å redde liv inn med teskje – ført i hånden av et befal. Burde ikke dette være en opplagt oppdragerrolle for foreldrene? Feltimamen slår deretter inn åpne dører med Koranen i hånd:

Feltimam Najeeb ur Rehman Naz påpeker at Koranen understreker viktigheten av å redde menneskeliv, det å redde ett liv anses som å redde menneskeheten.

– Soldater har et særlig behov for å kunne redde liv. Da må de også være trent til det, sier major Najeeb Naz.

En imam som tidligere i år – ikke overraskende – støtter opp om tvangsekteskap.

Oberstløytnant Lena Kvarving uttaler seg om mangfold og likestilling i forsvaret:

Forsvaret er åpent for mangfold, også religiøst, og alle skal få en fullverdig soldatutdannelse, sier oberstløytnant Lena Kvarving.

Hun jobber med likestilling og mangfold i Forsvarsstaben.

– Er det imidlertid noen som ser at verneplikten og dens innhold går på tvers av egen overbevisning, bør dette avklares før oppstart.

Skal muslimer ha en slags «utvidet reservasjonsrett» når det gjelder å forsvare Norge og landets befolkning?

forsvaretsforum.no