Kommentar

07.03: Det slår meg når jeg hører Terje Nordby snakke om de første kristne martyrer: å forsvare europeisk/vestlig kultur betyr å forsvare den historiske arven til kristendommen, ikke fordi man er troende, ikke fordi kirken er spesielt oppegående, hverken når det gjelder politiske spørsmål eller seksuelle/moralske. Den faller lett for tidens guder eller roter seg bort. Vi forsvarer den kristne arven fordi kristendommen led nederlag: fordi den måtte gi slipp, først på samfunnsmakten, så makten over sinnene. Vi er på en måte alle kristne selv om vi ikke bekjenner. Det er en dialektisk bevegelse mellom den kristne tro og rasjonaliteten. Vi har befridd oss fra en tradisjon, men er likevel bundet av den. Oriana Fallaci har et godt avsnitt:

«Herregud, vi har slitt oss for å komme oss ut av den katolske kirkens åk, herredømmet til en religion som er vår religion og som fortsatt er religionen til et overveldende flertall av landets borgere. En religion som til tross for sine feil og sin grusomme historie er det vannet som våre røtter suger til seg, som hører til vår historie. Til tross for sine paver og sine kjetterbål har den viderebrakt læren til en mann som elsket kjærligheten og friheten, læren til en mann som sa: «Gi Keiseren hva Keiserens er, og Gud hva Guds er.»

Oriana er antiklerikal og en opprører. Det går utmerket an å leve med sterke motsetninger i seg. Er det ikke det som kjenntegner mennesket?

«Jeg er kristen til tross for at jeg ikke aksepterer de kristne forskrifter. For eksempel tøvet med å tilgi og vende det andre kinn til. (En feil som oppmuntrer til ondskap, en feil jeg aldri begår)»

Det er ikke kirken, men ideene til mannen fra nasaret hun tiltrekkes av:

«Ideen som hever seg over metafysikken og konsentrerer seg om Mennesket. Som anerkjenner den frie vilje, som ved å anerkjenne Menneskets samvittighet gjør oss ansvarlige for våre handlinger, som gjør oss til vår skjebnes herre. I alt dette ser jeg en hymne til Fornuften og skarpsindigheten. Jeg ser også en hymne til Friheten, for der hvor det finnes valg, finnes det frihet.»