Det er en rimelig stor forskjell på å akseptere syndere, slik som Jesus gjorde, og det å fremme synd, slik som liberale kristne forfekter. Det siste innebærer å snu hele kristendommens budskap på hodet.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.