Tysk politi arresterer en asylsøker etter et masseslagsmål ved et asylmottak i Hamburg. Stillbilde: Youtube

 

I kjølvannet av menneskestrømmen til Tyskland og Nord-Europa siden 2015 er det kommet tallrike vitnesbyrd om uholdbare tilstander i asylmottakene – hva enten det handler om kriminalitet, religiøs diskriminering eller trakassering av kvinner. Men det er sjelden man får høre om tall.

Die Welt skriver at det føderale tyske kriminalpolitiet Bundeskriminalamt (BKA) i tiden januar til september 2016 registrerte 39.400 straffbare handlinger eller forsøk på sådanne i tyske asylmottak.

Men dette kommer bare frem fordi noen har lekket informasjonen til avisen Bild am Sonntag, som har fått i hende en fortrolig BKA-rapport med tittelen «Kriminalitet i forbindelse med innvandring – situasjonsoversikt 3/2016».

I følge den 32 sider lange situasjonsbeskrivelsen registrerte BKA i dette tidsrommet 17.200 tilfeller av legemsbeskadigelse, 6500 tyverier, 2400 narkotikaforbrytelser, 510 forbrytelser mot den seksuelle selvbestemmelsesretten (inkludert forsøk) og – særlig dramatisk – 139 drapssaker (inkludert forsøk) i asylmottakene.

Et slikt voldsnivå rimer ganske enkelt ikke med at personene som besørger det, har flyktet fra vold. De bringer snarere med seg en vold som deres vertskap trenger asyl mot. I en normal verden ville dette ha vært nok til å avvikle asylinstituttet på dagen. Vi er ikke der riktig ennå.

I Sverige er det kommet for en dag at politiet driver aktiv mørklegging av migranters kriminalitet, idet sakene påføres en spesiell kode – 291 – for å hindre offentlig innsyn. Den paniske reaksjonen på Peter Springare mer enn antyder hvor eksplosiv informasjon som holdes unna offentligheten.

I Tyskland ser ikke situasjonen ut til å være svært forskjellig, men også her kommer det altså ett og annet glimt av sannhet.

I Norge finnes såvidt vites ingen offisiell statistikk over kriminalitet og oppholdsstatus, om enn det finnes noen år gammel forskning som antyder overrepresentasjon på cirka tre ganger.

Mens høye byråkrater med politifolk på slep reiser rundt på steder hvor asylmottak skal åpnes for å berolige folk om at det ikke er noen grunn til uro, gjøres det på samme tid altså umake med å skjule de bokstavelig talt titusenvis av grunnene som finnes. Befolkningen føres ganske enkelt bak lyset. Historiens dom blir hard.

 

Die Welt