Som kunngjort på nettsidene til Stortinget stiller SV-representanten 1. februar følgende spørsmål til justisministeren:

«I et innlegg på det islamfiendtlige nettstedet Document.no advarer en FrP-politiker mot det flerkulturelle samfunn og tar til orde for å skape organiserte borgervern: bevæpnede vektere eller en halvmilitær styrke underlagt politiet. Hva tenker statsråden om dette?»

Man kan i denne forbindelse trekke en linje tilbake til Bergstøs deltagelse i en palestinsk demonstrasjon mot det israelske grensegjerdet i 2007, hvor hun klart tar stilling mot at Israel beskytter sitt eget samfunn med barrierer og soldater, hvilket går frem av et videoopptak som ble gjort på stedet (fra ca. 0:30):

En rød tråd i Bergstøs engasjement er altså at vestlige samfunns maktbruk med sikte på å beskytte seg selv mot vold, er uakseptabel. Og det er en god ting å kjempe mot det.

Interessant nok er ikke Bergstø så interessert i volden som er blitt utøvd fra palestinsk side. Dermed er det logisk at hun heller ikke bryr seg om volden som f.eks. utgår fra franske forsteder, altså det primære problemet. Hennes verbale skyts er rettet mot den som tar til orde for maktbruk for å hanskes med dette.

Mon tro hva justisministeren tenker om en folkevalgt representant som går i rette med personer som er opptatt av at samfunnet må beskytte seg?