SVs Kirsti Bergstø stiller i dag et varslet spørsmål i Spørretimen til justisminister Per Willy Amundsen om en kronikk hans partifelle Kent Andersen skrev på Document.no om tiltagende lovløshet i Europa og faren for et backlash.

Andersen bruker mest plass på å brette ut utbredelsen av no-go-soner i land som Sverige og Frankrike, der representanter for statlige myndighet, som postbud, brannvern, politi og ambulanser blir angrepet.

For å si det ordene til ambulansesjef i Öbrebro, der en ambulanse ble ranet sist helg:

«Man undrar vart vi är på väg», sier fungerende ambulanesjef Tomas Elisson.

I Frankrike er politimenn forsøkt brent til døde i sine tjenestebiler, og landets sikkerhetssjef har advart mot faren for et backlash. Patric Calvart anså risikoen for et slikt backlash for overhengende. Det kunne være det tippet ved neste angrep, advarte han parlamentet bak lukkede dører.

Andersen påpekte også at muslimske vigilantegrupper tar seg til rette, enten det er for å håndheve religiøse lover eller drive kriminalitet.

På den bakgrunn – for å unngå mobb – spurte Andersen om det kanskje ikke ville være en idé å gjenopplive Heimevernet eller organisere en nasjonalgarde under myndighetenes kontroll, akkurat slik det har skjedd i Frankrike.

Dette utlegger Bergstø og NTB som at Andersen vil ha organisert borgervern for å «undertrykke muslimer».

Ingress:

SVs Kirsti Bergstø vil høre justisministerens mening om forslaget fra Frp-politiker Kent Andersen om et organisert borgervern i Norge.

Deretter følger brødteksten:

-Når profilerte medlemmer i et regjeringsparti tar til orde for å bygge opp voldelige borgervern for å undertrykke muslimer så er det svært alvorlig, sier Bergstø til NTB.

Det er i et innlegg på nettstedet Document.no at Andersen tar til orde for et statlig organisert, bevæpnet borgervern eller endatil å gjøre om Heimevernet til en ”moderne halvmilitær styrke underlagt politiet”. Andersen mener slike grep kan bli nødvendige for å møte sikkerhetsutfordringene som innvandringen etter hans syn representerer.

NTB stiller ikke spørsmål om samsvar mellom Bergstøs fremstilling og det Andersen faktisk skrev. Dermed går NTB god for Bergstøs utlegning av Andersen.

Det er ingenting i Andersens tekst som sier at han snakker om Norge. Konteksten er Europa.

Selv Bergstøs ordbruk forteller om at hun er ute i politisk ærend: Hvis forslaget gjelder et statlig borgervern underlagt politiet, hvordan rimer det med påstanden om at de skal «undertrykke muslimene»?  Dette sier mye om Bergstøs motiv. Og NTBs faglige standard.

Hvis det å reetablere statlig myndighet i no-go-soner i Europa er det samme som «å undertrykke muslimer» sier det mye om hvilken side SV og NTB er på.

Intervjuet er et dårlig skjult forsøk på intimidering.

Interesserte kan lese Andersens kronikk her: Der loven ikke opprettholdes