Tidligere E-sjef Kjell Grandhagen er av samme oppfatning som EUs president Donald Tusk: Usikkerhet rundt Donald Trumps politikk er den store ukjente faktoren. Han kommer på toppen av trusselen fra Russland og Kinas fremstøt. Det er høyst uvant at USA klassifiseres som en usikkerhetsfaktor på linje med Russland og Kina.

Grandhagen har tidligere uttalt seg høyst kritik om Trump. Det var før valget. Han var den gang konsulent for DnB. Grandhagen har åpenbart ikke sans for Trump.

Det vanskeligste, mener han, er å forstå hva slags rationale som ligger til grunn for den nye administrasjonens politikk.

-Det er mange rundt omkring som akkurat nå føler en stor grad av usikkerhet. Hvorfor Trump ser det i sin interesse å skape denne usikkerheten er for meg helt uforklarlig, sier han. Han tror Trump til sjuende og sist bidrar til å svekke USAs anseelse og posisjon i verden.

Hvis ikke Grandhagen har noen knagger å henge fenomenet Trump på, kan det være en antydning om at det er han som har et problem.

Hvis en demokratisk stormakt endrer kurs etter mandat fra velgerne kan en «ekspert» ikke late som problemet er USA.

EU signaliserer noe av den samme villrådighet. Donald Tusk skriver i et brev til de 27 medlemslandene at EU for første gang står uten USAs støtte.

“For the first time in our history, in an increasingly multipolar external world, so many are becoming openly anti-European, or Eurosceptic at best,” he said.

“Particularly the change in Washington puts the EU in a difficult situation; with the new administration seeming to put into question the last 70 years of American foreign policy.”

Men det er åpenbart feil å tolke Trump som anti-europeisk. Trump er anti-EU, fordi EU er blitt noe av den politiske korrekthetens høyborg. Det har skjedd i løpet av noen få år. Angela Merkel er som en lærerinne fra DDR, med ansiktet i dype folder som formaner «elevene» om å oppføre seg pent. Trump gjorde ikke opprør mot Obamas USA bare for å bøye seg for Merkels Europa.

I den forstand er Trump anti-EU, men det er også store deler av europeiske velgermasser, og det er vel den frykten som stikker dypest hos Tusk.

Before elections in the Netherlands and France where Eurosceptics and far-right parties are leading the opinion polls, he has outlined a vision where the EU becomes the only bulwark against a hostile world defined by threats.

“The first threat, an external one, is related to the new geopolitical situation in the world and around Europe,” he argued in the letter. “An increasingly, let us call it, assertive China, especially on the seas, Russia’s aggressive policy towards Ukraine and its neighbours, wars, terror and anarchy in the Middle East and in Africa, with radical Islam playing a major role, as well as worrying declarations by the new American administration all make our future highly unpredictable.”

The attempt to relaunch the EU is risky as European countries are divided over how to deal with President Trump whose hostility to Islam and multilateralism has been welcomed by East European countries such as Hungary.

“Unity is the most important objective. There is a risk that the US will divide member states,” said an EU source. “There is not a consensus on Trump.”

Det er da enda godt det ikke hersker konsensus om å være mot Trumps USA. Det ville vært skjebnessvangert.

Hvis Marine Le Pen vinner valget i april/mai og Geert Wilders vinner valget i Nederland, kan det være game over for Merkels linje. Da vil også valget i Tyskland bli åpent.

Merkel og Grandhagen har noe til felles: De har vanskelig for å forstå selv det Trump sier åpent og klart: Målet om å gjenvinne kontrollen over USAs grenser ligger fast. Det gjelder også muren mot Mexico.

Trump ser at Russland har felles interesser med USA i kampen mot islamisme og islam. Skulle det være så vanskelig å få øye på?

Han sier at Trumps behov for å hurtig endre forholdet til Russland er noe vanskelig å forklare.

–Særlig i lys av dokumentasjonen av russisk påvirkning av det amerikanske valget og mangel på åpenhet rundt Trump og hans medarbeideres Russland-forbindelser, sier han.

USA ser en strategisk interesse i å samarbeide med Putin. Historikeren Niall Fergusson spådde i høst at de tre store kom til å gå sammen i en strategisk allianse for å demme opp for islam. Dette er tanker som åpenbart er helt forbudte for Tusk og Grandhagen.

Kanskje det er de som har et problem?

 

Se intervjuet med USAs kommende ambassadør til EU, professor Ted Malloch, der han sier at det snakkes om EUs reorientering eller redefintion. Det kunne like gjerne hete oppløsning. Han spår at USA og UK vil inngå en frihandelsavtale. – Men hva med EU, spør BBC. – Vil det være igjen noe EU å forhandle med, svarer Malloch.

Hva var det som kom først, Brexit eller Trump? Hvis ikke EU-lederne begynner å ta egne velgere alvorlig vil de snart være stemt out of excistense.

 

http://www.aftenposten.no/verden/Grandhagen-Veldig-bekymret-over-USA-614234b.html

The Times 31. januar: Donald Tusk fears that disintegration of the EU will lead individual countries to depend on the superpowers China, Russia and the US

http://www.bbc.com/news/world-europe-38808504