Nytt

Politiet i den tyske delstaten Niedersachsen har i januar etterforsket en rekke saker hvor ca. 300 asylsøkere, for det meste fra Sudan, til sammen skal ha svindlet til seg millionbeløp i ekstra sosialstøtte ved å opptre med flere forskjellige identiteter.

Allmennkringkasteren Norddeutscher Rundfunk (NDR), som først omtalte saken ved årsskiftet, opplyser nå at asyletaten i delstaten, som har hatt ansvar for utbetaling av sosialstøtten, anklages for å ha prøvd å dekke over svindelen. Ansatte som har varslet om mistenkelige forhold, skal ha blitt bedt om å se en annen vei.

Die Welt skriver:

NDR-programmet Hallo Niedersachsen fortalte om en kvinnelig ansatt som i ett år hadde arbeidet som vikar i delstatens asyletat. Hun og en kollega skal ha lagt merke til trikset som ble benyttet av asylsøkere fra Sudan. Disse skal ha registrert seg flere ganger med forskjellige navn i forskjellige byer for å svindle til seg støtte.

Ifølge NDR la den kvinnelige medarbeideren frem saksmapper hvor den samme personen kunne ses på forskjellige bilder. Da hun viste dette materialet til en overordnet, skal den sistnevnte ha bedt henne om å legge mappene på plass i kjelleren. En annen midlertidig ansatt i asyletaten fortalte til Braunschweiger Zeitung at ledelsen ikke ville foreta seg noenting med beviser på trygdesvindel. De ansatte skal også ha blitt fortalt at det ikke var deres jobb å drive undersøkelser av trygdesvindel.

nadia-n
Stillbilde: NDR

 

Kvinnen – som har stått frem på NDR som Nadia N. – så ingen annen utvei enn selv å gå til politiet, som har satt en spesialkommisjon på saken. Hun kunne ikke leve med tingenes tilstand, som holdt henne våken om natten.

Da etterforskerne bad asyletaten om mappene, støtte de i begynnelsen på vanskeligheter, sier polititalsmann Joachim Grande: «Det var først etter påtrykk at vi fikk utlevert dokumentene.»

Samtidig hadde Innenriksdepartementet i Niedersachsen kunngjort at en fullstendig undersøkelse av anklagene om trygdesvindel hadde høyeste prioritet.

Saken er i ferd med å få både et politisk og et rettslig etterspill. CDUs gruppe i delstatsparlamentet har bedt innenriksminister Boris Pistorius (SPD) om raskt å bringe klarhet i saken. FDSs gruppe forlanger også svar fra delstatsregjeringen. Videre har skattebetalerforeningen anmeldt asyletaten til politiet for offentlig utroskap og motarbeidelse av rettsstaten.

Det er skandaløst at asyletaten uten noen fornuftig grunn har ønsket å forhindre etterforskning av lovbrudd, uttaler organisasjonen.

Hele historien reiser spørsmål om korrupsjon i forvaltningen. Hva handler dette mest om?

Man kan tenke seg at dette er et klassisk tilfelle av ukultur i en offentlig etat hvor de overordnede simpelthen ønsker seg et mest mulig komfortabelt liv, uten kritikk som ødelegger idyllen, og som gjerne ser gjennom fingrene med kriminalitet eller andre kritikkverdige forhold så lenge de selv slipper å bli kikket i kortene. Fast ansatte holder kjeft av karrieregrunner, mens midlertidig ansatte har lettere for å varsle.

Eller har vi snarere å gjøre med en generell ukultur med korrupte enkeltpersoner som vil legge lokk på sakene av ideologiske grunner eller i solidaritet med svindlerne?

I Norge ble en politikvinne med pakistansk bakgrunn for noen år siden suspendert fra utlendingsenheten etter mistanke om asylsvindel. Det er ikke vanskelig å tenke seg at Tyskland kan ha stiftet bekjentskap med lignende fenomener.

Stikkordet er utro tjenere.

Troskap, ikke minst til eget land, er ikke blant de mest moteriktige dyder. Det hjelper ikke å importere mennesker fra korrupte kulturer hvor troskapen aldri går utenfor egen klan, ei heller å etterlate inntrykk av at det ikke er noe spesielt verdifullt med ens eget land.

Nadia N. har gått mot strømmen, selv om det åpenbart har kostet.

 

Die Welt – NDR