Om sportsjornalistene som dekket engelsk fotball for eksempel var så historie- og kunnskapsløse som mange journalister og kommentatorer som dekket migrasjonsfeltet, ville sportsfolket nektet å lese dem. Slik det i stor grad har skjedd på migrasjonsfeltet. Mange lesere føler seg ikke klokere etter å ha sett Dagsreyven i årevis, eller abonnert på Aftenposten. Det er bare en strøm av usorterte, kontektsløse nyheter, med sterk vekt på emosjonelle enkelttilfeller – pluss «fæle» høyrepopulister.

Halvor Fosli på facebook