Kunstbilde

9c691422-f51e-4d26-85dd-8a0b7c83132e
Foto: C. Eek

Parken er her sett nordfra. med musikkpaviljongen sentralt.

Torshov ligger i den nordøstre delen av Oslos bymessige bebyggelse. Gården med det samme navn ble kjøpt av Kristiania kommune i 1916, og utbygging ble startet. Torshovbyen ble reist i årene 1917-25, og omfattet Torshovparken.

Sentralt i dette arbeidet sto arkitekten Harald Hals (1876-1959). Etter å ha drevet arkitektpraksis i Kristiania fra 1912 til 1914, ble han ansatt som sekretær i kommunens boligtilsyn. Fra 1918 var han kommunens boligdirektør. I 1926 ble han reguleringssjef (tilsvarer byplansjef) i Oslo kommune, en stilling han hadde til 1947.

Få arkitekter har i samme grad som Harald Hals satt sitt preg på Norges hovedstad. Foruten Torshovbyen ble også Ullevål Hageby, Lindern- og Ila-kompleksene, ved siden av Søndre og Nordre Åsen bygget under hans ledelse.