Høyesterett har nå opphevet dommen i Agder lagmannsrett om frifinnelse for korrupsjon av byggesaksleder Harald Svendsen og arkitekt Rune Breili (Tjøme). Saken går derfor tilbake til ny behandling i lagmannsretten med en ny og mer presis vinkling av korrupsjonstiltalen. Sett i forhold til alt medieoppstyret og den omfattende mengden ulovlighetssaker som Færder kommune har avdekket i ettertid, virker korrupsjonsanklagene mot byggesaksleder og arkitekt helt marginale.

Mesteparten av disse ulovlighetssakene i Tjøme kommune, visstnok over 500 i antall, har hverken Svendsen eller Breili hatt ansvaret for. Det har vært andre ansatte i administrasjonen, samt valgte politikere, som har vurdert og vedtatt disse ulovlighetene. Ingen av dem er blitt etterforsket eller stilt til ansvar. Så hvem har begått disse ulovlighetene? Noen i administrasjonen må jo ha behandlet byggesøknadene, mulig fått dem godkjent av rådmannen, som hvis nødvendig har sendt dem videre til politisk behandling.

Ansvarsfordelingen her er hierarkisk og følger prinsippet om delegasjonsmyndighet. Når hyttebyggerne, enten de er velstående eller mindre bemidlede, får byggesøknaden innvilget eller avvist, så er både administrasjonen og politikerne ansvarlige for dette utfallet. Enkelte byggesaker kan være tatt på delegasjon, uten å komme til politikere, men uansett er saksbehandler og rådmann ansvarlig for utfallet. Det vil si «i anledning stilling». Skulle saken gå videre til politisk behandling, vil utfallet også være politikernes ansvar.

I Færder kommunes nå flerårige gransking av ulovlighetssaker i Tjøme kommune, er hverken administrasjonen eller politikerne trukket inn i synsfeltet. Er det begått ulovligheter, så ligger ifølge Færder kommune ansvaret hos hyttebyggerne, selv om de har fått sin tillatelse fra Tjøme kommune. At noen av tiltakshaverne har handlet i strid med tillatelsen, er klart ulovlig og bør få konsekvenser. I de saker der kommunen selv er ansvarlig for feil saksbehandling og planforståelse, uvisst av hvilken grunn, må administrasjonen og politikerne bære ansvaret.

Da Tjøme-skandalen kom i medienes søkelys, ble det satt i gang intern granskning. Den kom det ikke mye ut av, bare et par rotehuer på byggesak som Økokrim har siktet og fått dømt for korrupsjon. Saken pågår fortsatt i rettssystemet. Ulovlighetsvirksomheten i Tjøme kommune er ikke blitt etterforsket, i alle fall ikke med henblikk på å stille ansatte og folkevalgte til ansvar. Det var jo nettopp disse ulovlighetene som var det største og fatale problemet i Tjøme kommune. På alle ansvarsnivåer ble det trikset og mikset med byggesøknader. Klart inhabiliteten gikk strålende. Alle visste at Tjøme var en ja-kommune for dem med mye penger.

Sett i forhold til den store mengden ulovlighetssaker i Tjøme kommune, er det ikke mye korrupsjon Økokrim har avdekket. Det er da heller ikke den typen korrupsjon som har ødelagt kommunens gode navn og rykte, men systematisk tjenestefeil/forsømmelse og politisk uforstand. Dette har pågått i årevis uten at noen har blitt straffet. De ansvarlige har tvert imot fått fete stillinger og sentrale politiske verv i Færder kommune. Dette er selvsagt ikke noe for Økokrim, der er de bare opptatt av økonomisk korrupsjon, mens i Tjøme kommune drev man med vennskapskorrupsjon. Den kan alle norske kommuner drive med.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.