Nytt

Halvor Fosli utga boken «Fremmed i eget land» høsten 2015. I boken gjorde Fosli intervjuer med 20 nordmenn i Groruddalen som har det nye Norge tett innpå livet – den «tause majoriteten».

Hans Rustad skrev i sin omtale at Fosli kunne kalt boken: Rapport fra fremtiden. Den virkeligheten han skildrer vil snart omfatte hele det østlige Oslo, med visse unntak. De som har råd flytter/flykter vestover eller ut av byen.

Segregeringsproblemet i Oslo er mer aktuelt enn noensinne. Og det begynner også å gjøre seg gjeldende i andre byer og tettsteder rundt om i landet.

Dato: Torsdag 19. januar

Tid: Klokken 18.00

Sted: Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo

Inngangspenger: 100 kroner

Foredraget tar ca. 1 time og så blir det naturligvis anledning til spørsmål og litt sosialt samvær som vi fortsetter på Valkyrien pub rundt hjørnet for de som har lyst til det.

Påmelding til deltakelse sendes som vanlig til vår epostadresse: pamelding@document.no